Ανάληψη νέων σημαντικών πρωτοβουλιών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση και την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο ανασύστασης της Επιστημονικής Επιτροπής του!


Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ εδώ και μια δεκαετία, ως ερευνητικό κέντρο και υποστηρικτικός φορέας του οργανωμένου κόσμου της μισθωτής εργασίας, δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης συμβάλλοντας ενεργητικά στο τρίπτυχο αυτό. Ταυτόχρονα επιζητά τη στήριξη και τη συνεργασία και άλλων δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω πεδία με σκοπό την ανάπτυξη συμπράξεων και δομημένων παρεμβάσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ανασυσταθείσα Επιστημονική Επιτροπή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην πρόσφατη συνεδρίασή της (Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017), παρουσία του Προέδρου της  ΓΣΕΕ  κ. Γιάννη Παναγόπουλου, μεταξύ άλλων αποφάσισε:
 • την ανάληψη άμεσης πρωτοβουλίας για τη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής με σκοπό την κοινωνική και εκπαιδευτική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκών θεσμών. Βασική αποστολή της επιτροπής θα είναι η διαμόρφωση μιας ουσιώδους και μακροπρόθεσμης παρέμβασης στο πεδίο της ΕΕΚ μέσα από ερευνητικές δράσεις, τεκμηριωμένες επεξεργασίες θεσμικού, τεχνικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα, προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής, δράσεις ευαισθητοποίησης και διάχυσης της πληροφορίας.
και
 • την εκπόνηση μελέτης, στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017, για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα με στόχο: α) την αποτύπωση βασικών δεικτών του πεδίου και β) τη διαμόρφωση όρων μιας ουσιαστικής κοινωνικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης.
 
Τέλος, η νέα σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, όπως ορίστηκε από το Δ.Σ. του φορέα, είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος
 • Νίκος Μουζέλης, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας του London School of Economics
 Μέλη
 • Αθανασιάδης Θεοχάρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Βούτσινος Γεώργιος (Ph.d), Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 • Γούλας Χρήστος, Διευθυντής ΙΝΕ-ΓΣΕΕ & ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
 • Καραλής Αθανάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής – Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Kουρουτός Μιχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
 • Κουτούζης Μανώλης, Αναπλ. Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Φωτόπουλος Νίκος, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web