ΦΑΚΕΛΟΣ «ΞΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»: ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΒ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Ένα από τα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας τα τελευταία χρόνια είναι ο εκσυγχρονισμός του καθεστώτος λειτουργίας των ξένων σχολείων και των τμημάτων ΙΒ. Ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η έκδοση προ δέκα ημερών της εγκυκλίου για τα ξένα σχολεία και για τα τμήματα του ΙΒ, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωσή μας. Παρακάτω θα αναλύσουμε περισσότερο το απόσπασμα που αφορά το ΙΒ των ξένων σχολείων.

ΘΕΤΙΚΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση κλιμακίου της Ομοσπονδίας (αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Μ. Κουρουτό, τον Α’ Αντιπρόεδρο Δ. Κάζαγλη και τον Β’ Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο του ΣΙΕΛ Αλ. Γούλα) με τη Διευθύντρια Ιδιωτικής Εκπαίδευσης κ. Π. Τσόκα και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ξένων Σχολείων κ. Θ. Ρούσκα. Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και παρατηρήθηκε σύμπτωση απόψεων για την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τα ξένα σχολεία και για τα τμήματα ΙΒ. Η Διεύθυνση έχει καταγράψει όλο το φάσμα προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία των ξένων σχολείων λόγω του αναχρονιστικού νόμου  του 1931 (!) που ισχύει σήμερα. Για παράδειγμα, θεωρούνται ως ξένα σχολεία ένας μεγάλος αριθμός ετερόκλητων σχολείων (σχολεία με αμιγώς ελληνικό πρόγραμμα, σχολεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σχολεία διακρατικών συμβάσεων κ.λπ.).

Αξίζει εδώ να προσθέσουμε ότι λόγω της ισχύουσας «αρχαίας» νομοθεσίας(ο προαναφερθείς νόμος 4862/1931) και με βασική ευθύνη της τροπολογίας Αρβανιτόπουλου στο Ν. 4186/2013 που επιδείνωσε την κατάσταση, στα ξένα σχολεία επικρατεί η απόλυτη εποπτική και νομοθετική εγκατάλειψη. Για τα σχολεία αυτά δεν υπάρχει καμιά διαδικασία αδειοδότησης!

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΒ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κωδικοποιώντας την πρόσφατη σημαντική εγκύκλιο που υπογράφει ο Γεν. Γραμματέας του Υπ. Παιδείας κ. Αγγελόπουλος, σημειώνουμε ότι πλέον ισχύουν τα ακόλουθα για το τμήμα ΙΒ των ξένων σχολείων, με βάση τη νομοθετική πρόβλεψη πως τα ξένα σχολεία λειτουργούν υπό την πλήρη εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και οι τίτλοι που εκδίδουν είναι ισότιμοι με τους δημόσιους (Γνωμοδότηση 373/2012 του ΝΣΚ):
  • Τα τμήματα ΙΒ που ιδρύουν τα ξένα σχολεία υπόκεινται στις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν για τα τμήματα ΙΒ των υπόλοιπων ιδιωτικών σχολείων και θεωρούνται τμήματα λυκείου.
  • Για τη λειτουργία τους απαιτείται η έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
  • Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που είναι υπήκοοι Ε.Ε. διορίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (εγγραφή στην επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης, έκδοση διοριστηρίου από το Υπουργείου Παιδείας κ.λπ.), όπως προβλέπεται για όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
  • Για τους αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς απαιτείται η χορήγηση άδειας διδασκαλίας, ή η ανανέωση της υφιστάμενης, όπως προβλέπεται.
  • Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών του ΙΒ των ξένων σχολείων, εάν οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά δεν διδαχθούν τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας.
  • Η τήρηση όλων των παραπάνω είναι απαραίτητη προκειμένου να αναγνωρίζεται η αντιστοιχία των τίτλων που εκδίδουν τα τμήματα ΙΒ των ξένων σχολείων.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web