Τακτοποίηση Συνδρομών


Σας ενημερώνουμε πως η συνδρομή του Συλλόγου είναι 3 ευρώ ανά μήνα. 

Ο λογαριασμός του Συλλόγου είναι ο υπ' αριθμ. 
GR2101102100000021048098582 της Εθνικής Τράπεζας.

Υπάρχει η δυνατότητα
1) κατάθεσης μέσω ebanking
2) πάγιας εντολής κατάθεσης του ποσού της συνδρομής (3 ευρώ το μήνα).
3) κατάθεσης στα ταμεία της Τράπεζας ή/και
4) στη Γραμματεία του Συλλόγου (κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 18:00 – 21:00).
Μετά την κατάθεση (για τις περιπτώσεις 1-3) παρακαλούμε επικοινωνείτε με τη Γραμματεία για την έκδοση της απόδειξής σας, την οποία παραλαμβάνετε με mail ή αυτοπροσώπως.

Για περαιτέρω πληροφορίες, όπως το σύνολο της οφειλής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web