Τακτοποίηση Συνδρομών


Σας ενημερώνουμε πως η συνδρομή του Συλλόγου είναι 3 ευρώ ανά μήνα. 

Οι λογαριασμοί του Συλλόγου είναι οι

1. Εθνική Τρ. με IBAN GR2101102100000021048098582

2. Alpha Bank με IBAN GR6801407200720002002009378


Υπάρχει η δυνατότητα
1) κατάθεσης μέσω ebanking
2) πάγιας εντολής κατάθεσης του ποσού της συνδρομής (3 ευρώ το μήνα).
Η Πάγια Εντολή ενεργοποιείται πολύ εύκολα μέσω του internet banking ή στο ταμείο της τράπεζας.
Παραδείγματος χάριν, εάν έχω λογαριασμό στην Alpha Bank (αντίστοιχα τα βήματα και στην Εθνική), 
1. μπαίνω με τους κωδικούς μου στον λογαριασμό μου
2. επιλέγω Μεταφορές (Alpha Bank)
3. επιλέγω Επαναλαμβανόμενες
4. καταγράφω τον παραπάνω ΙΒΑΝ
5. επιλέγω 3 ευρώ ανά πρώτη κάθε μήνα μέχρι π.χ. Μάρτιο του 2021
6. καταγράφω ως αιτιολογία Το όνομά μου
7. ολοκληρώνω την εντολή
(Η Πάγια Εντολή ανακαλείται όποτε κάποιος το θελήσει με μόνο ένα "κλικ" στο αντίστοιχο ενεργό εικονίδιο.)

3) κατάθεσης στα ταμεία της Τράπεζας ή/και
4) στη Γραμματεία του Συλλόγου (κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 18:00 – 21:00).
Μετά την κατάθεση (για τις περιπτώσεις 1-3) παρακαλούμε επικοινωνείτε με τη Γραμματεία για την έκδοση της απόδειξής σας, την οποία παραλαμβάνετε με mail ή αυτοπροσώπως.


Για περαιτέρω πληροφορίες, όπως το σύνολο της οφειλής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web