ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ;Αγωνία επικρατεί στον κλάδο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών για το κρίσιμο ζήτημα της εποπτείας και της αξιολόγησης στα ιδιωτικά σχολεία, όπως θα προκύψει με το νέο νόμο για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα, με την ισχύουσα νομοθεσία, οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα:
Ν. 1566/85
Άρθρο 62
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 52, οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους, εκτός από τις διατάξεις των περιπτώσεων Α’, Β’ και Γ’ του άρθρου 11».
Π.Δ. 152/2013
«Κεφάλαιο δεύτερο – άρθρο 3 – παρ. 11
Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ίδιοι με τους συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου που αφορά στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης»
«Άρθρο 4
ιδ) Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδωναξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο (η’) του παρόντος άρθρου».
Εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι ακόμη και στο Π.Δ. για την αξιολόγηση, επί Διαμαντοπούλου, υπάρχει πρόβλεψη αξιολόγησης στελεχών εκπαίδευσης και στα ιδιωτικά σχολεία. Ελπίζουμε ανάλογες διατάξεις να προβλεφθούν και στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web