ΠΟΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ SUMMERCAMPS ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ; ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ;


Το τελευταίο διάστημα έχουμε αναδείξει σοβαρότατα ζητήματα παρανομιών σε ιδιωτικά σχολεία. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της παράνομης εργασίας ιδιωτικών νηπιαγωγών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουμε συγκεντρώσει, μεγάλος αριθμός νηπιαγωγείων λειτουργεί αυτή τη στιγμή, χρησιμοποιώντας παράνομα τους νόμιμα διορισμένους εκπαιδευτικούς, χωρίς να καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές.Δεν είναι όμως μόνο τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Πολλά ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν τμήματα φύλαξης, ή καλοκαιρινά campuses μετά τη λήξη του διδακτικού έτους. Σε κάποια από αυτά εργάζονται χωρίς αμοιβή ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των σχολείων, προφανώς υπό καθεστώς ισχυρότατης πίεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις μη αμοιβής των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, είτε σε νηπιαγωγεία, είτε σε καλοκαιρινά campusesπροκύπτει το ζήτημα της βλάβης των δημόσιων ταμείων λόγω της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
Επομένως, εδώ τίθεται ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, όχι μόνο οικονομικό, αλλά πολιτικό, νομικό και ηθικό. Για τις δραστηριότητες αυτές, για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί δεν αμείβονται, οι γονείς καταβάλλουν ποσό πέραν των διδάκτρων. Κάποια από τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:
  • Με ποιο εργασιακό καθεστώς απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί στις καλοκαιρινές δραστηριότητες;
  • Τα ποσά που καταβάλλουν οι γονείς, από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί δεν αμείβονται, δηλώνονται; Φορολογούνται;
  • Δεν αποτελεί φορολογικό αδίκημα η μη καταβολή των εισφορών για τους (μη δηλωμένους και απλήρωτους) εργαζόμενους; Δεν πλήττεται το δημόσιο συμφέρον;
  • Ποιος φορέας της πολιτείας εποπτεύει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων;
  • Προκύπτει ζήτημα νομικής ευθύνης για την υγεία και την ασφάλεια παιδιών και εργαζόμενων;
Ειδικά όμως για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία χωρίς αμοιβή, πέραν του διδακτικού έτους, προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα:
  • Ποια είναι η άποψη των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και τι σκοπεύουν να πράξουν για το θέμα;

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web