Επίσκεψη κλιμακίου ΟΙΕΛΕ-ΣΙΕΛ στο Δημοτικό Σχολείο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών


Χθες πραγματοποιήθηκε παρουσία του συνόλου σχεδόν των εκπαιδευτικών ενημερωτική επίσκεψη κλιμακίου ΟΙΕΛΕ-ΣΙΕΛ, απαρτιζόμενου από τον Πρόεδρο του ΣΙΕΛ Αλ. Γούλα, τον Α’ Αντιπρόεδρο της ΟΙΕΛΕ Δ. Κάζαγλη και το Γ.Γ. της Ομοσπονδίας Γ. Χριστόπουλο, στο δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών.


Στην εισήγησή τους οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και του ΣΙΕΛ αναφέρθηκαν σε θέματα νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων ήταν η επιλογή Διευθυντών, οι απογευματινές δραστηριότητες και η δυνατότητα συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών, η βλαπτική μεταβολή ωραρίου, η υποχρέωση καταβολής υπερωριών σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία εκτός διδακτικού ωραρίου (πχ απογευματινή ενημέρωση γονέων) κ.λπ. Επίσης, έγινε αναφορά σε προβλήματα που έχουν προκύψει στο Γυμνάσιο-Λύκειο του ίδιου σχολείου με τις απολύσεις συναδέλφων.
Τέλος, ακολούθησαν ερωτήσεις εκπαιδευτικών για διάφορα ζητήματα. Κοινός τόπος, πάντως, της συζήτησης ήταν η αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί να είναι ενωμένοι, για να αντιμετωπίσουν τυχόν θέματα τήρησης της νομιμότητας στο σχολείο τους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web