Εκπρόθεσμη απόπειρα μαζικών απολύσεων στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Το ΠΥΣΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης δεν τις αποδέχεται. Έπεται τις επόμενες ημέρες και το ΠΥΣΠΕΑποτέλεσμα εικόνας για απολύσεις stopΈνα ακόμη επεισόδιο εμμονής του Γαλλικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στο να αγνοεί την ελληνική νομοθεσία. Ενώ τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 οκτώ -8- συνάδελφοί μας με διετείς συμβάσεις πήγαν στο σχολείο για να αναλάβουν υπηρεσία, οι υπεύθυνοι τους ανακοίνωσαν ότι έχουν απολυθεί. Στην διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να ισχύει, εφόσον καμία καταγγελία σύμβασης δεν τους έχει επιδοθεί, δεν τους επετράπη να υπογράψουν στο πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας. Οι συνάδελφοι, σε συνεχή επικοινωνία με τον σύλλογό μας, παρουσιάστηκαν, ως όφειλαν, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατήγγειλαν το γεγονός και έθεσαν εαυτούς στην διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του ΣΙΕΛΒΕ επισκέφθηκαν αμέσως τους Διευθυντές Αβάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης και κατέδειξαν με στοιχεία ότι οι δήθεν απολύσεις είναι άκυρες, διότι:
1. Έγιναν εκπρόθεσμα στις 3-9, δηλαδή, μετά το χρονικό όριο που θέτει ο νόμος, μέχρι 31-8 του εκάστοτε έτους
2. Δεν επιδόθηκε καμία καταγγελία σύμβασης στους συναδέλφους, αλλά η σύμβαση (έντυπο 7) εργοδότη – εργαζόμενου στις 3-9
3. Δεν κατατέθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς

Προς επίρρωση των παραπάνω, προχθές, 4-9-2018, εκδόθηκε από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εγκύκλιος ΕΞ-304850-2018/10001/4-9-2018 η οποία σαφέστατα επιβεβαιώνει ότι «…η σύμβαση εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ιδιότυπη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, αφού αυτή δεν λύεται σιωπηρά ή αυτοδίκαια αλλά απαιτείται έγγραφη καταγγελία και συνεπώς και νόμιμη καταβολή αποζημίωσης άλλως θεωρείται αορίστου χρόνου.»

Ο ΣΙΕΛΒΕ και η ΟΙΕΛΕ κάλεσαν τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να επιληφθούν του ζητήματος και να προασπίσουν τα νόμιμα δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Προς τιμήν τους αντέδρασαν αμέσως και σήμερα, 7-9-2018, συγκλήθηκε το ΠΥΣΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης το οποίο ομόφωνα έκρινε ότι οι εν λόγω καταγγελίες αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία και δεν γίνονται αποδεκτές. 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web