60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΕΛΕ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ


Είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κλάδο η στενή και δημιουργική συνεργασία της ΟΙΕΛΕ με την Μαριέττα Γιαννάκου την περίοδο της θητείας της στο Υπουργείο Παιδείας. Η κ. Γιαννάκου έδωσε μάχες για το δημόσιο συμφέρον και για την ιδιωτική εκπαίδευση ως παρόχου δημόσιου αγαθού. Ποιος ξεχνά την τεράστια συμβολή της στην καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τίτλων σπουδών με την ψήφιση του Ν. 3577/2007, αλλά και την επί της ουσίας αναγνώριση ότι ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός είναι ισότιμος λειτουργός της εκπαίδευσης.
Η κ. Γιαννάκου δέχθηκε να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις μας επ’ αφορμή της συμπλήρωσης 60 ετών ζωής της ΟΙΕΛΕ:
ΟΙΕΛΕ: Είναι, κατά τη γνώμη σας, αναγκαία η εποπτεία της πολιτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση;
Απάντηση: Είναι προφανές ότι η ιδιωτική εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες χώρες λειτουργεί βάσει εθνικού κανονιστικού πλαισίου και εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας ως προς την ποιότητα της παρεχομένης εκπαίδευσης.  Στην περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης, σε όλες τις χώρες αλλά και στη χώρα μας, ο έλεγχος  – αξιολόγηση, ασκείται μέσω της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) που λειτουργεί ως θεματοφύλακας του Υπουργείο Παιδείας για θέματα ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης.
Εξυπακούεται ότι τόσο η η δημόσια όσο και η ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να ελέγχεται ως προς την τήρηση του γράμματος, αλλά και του πνεύματος του νόμου. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ιδιωτική εκπαίδευση δεν μπορούν να είναι ποιοτικά υποδεέστερες εκείνων που παρέχει η δημόσια εκπαίδευση.
ΟΙΕΛΕ: Ποιος θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι;
Η ιδιωτική εκπαίδευση έχει διαχρονικά προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες  στη νεολαία, την οικογένεια και τη χώρα. Σε όλη την Ευρώπη ο ρόλος της ιδιωτικής εκπαίδευση παραμένει ισχυρός χωρίς να παραγνωρίζεται η ευθύνη του εθνικού κράτους να εξασφαλίζει ένα καλό δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά. Η επιλογή του ιδιωτικού σχολείου αποτελεί δικαίωμα της οικογένειας αδιαμφισβήτητο. Φυσικά πέραν της οικογένειας που παρακολουθεί τις επιδόσεις των παιδιών και τη γνώση που αποκτούν στο ιδιωτικό σχολείο, το κράτος έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την τήρηση των νόμων και των αρχών επί των οποίων οικοδομείται η εκπαίδευση. Σύγκρουση ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση δεν πρέπει να υπάρχει. Και τα δύο συστήματα μπορούν να κινούνται παράλληλα και όπου χρειαστεί να ενισχύονται μεταξύ τους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web