S.O.S.: Ξεκίνησε η απόπειρα παράνομης κατάργησης του μισθού για τους καλοκαιρινούς μήνες σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία – Τεράστιος κίνδυνος για την προϋπηρεσία, να μην υπογράφουν οι συνάδελφοι καμιά αλλαγή σύμβασης, ή δήθεν οικειοθελή πρόταση αλλαγής των όρων εργασίας τουςΑσύδοτοι και ανεξέλεγκτοι ορισμένοι σχολάρχες (προφανώς με τις πλάτες της ηγεσίας του Υπουργείου) επιχειρούν, παρερμηνεύοντας εσκεμμένα τη διάταξη του επαίσχυντου νόμου Κεραμέως για το διευρυμένο πρόγραμμα, να μειώσουν το μισθό των εκπαιδευτικών, ανακοινώνοντας σε συναδέλφους ότι οι ώρες πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (ώρες παρέκκλισης) δεν θα αμείβονται το καλοκαίρι καθώς η διάρκειά τους αφορά στο διδακτικό έτος! Με τον τρόπο αυτό επιχειρούν και κάτι άλλο, ακόμη πιο επικίνδυνο: να ανοίξουν ευθέως ζήτημα απολύσεων τον Ιούνιο (και ενδεχόμενων επαναπροσλήψεων το Σεπτέμβριο), όπως συμβαίνει σε φροντιστήρια και σε κέντρα ξένων γλωσσών, γεγονός όχι μόνο παράνομο (όπως αποδεικνύουμε στη συνέχεια), αλλά καταστροφικό για την προϋπηρεσία μας, ιδίως των νεότερων συναδέλφων(υπενθυμίζεται ότι για να προσμετρηθεί η εκπαιδευτική προϋπηρεσία για την ένταξη σε πίνακα, θα πρέπει να είναι συνεχής και μίνιμουμ διάρκειας δύο ετών).

Πρόκειται για μια απολύτως παράνομη ενέργεια (θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των εκπαιδευτικών εκ μέρους του εργοδότη), καθώς όλες οι ώρες του διευρυμένου προγράμματος (τόσο του υποχρεωτικού όσο και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών-παρεκκλίσεων) παρέχονται στο διδακτικό έτος. Επιπλέον, οι ώρες διοριστηρίου αμείβονται με τον ίδιο τρόπο και δεν μπορεί να υπάρξει αμοιβή δύο ταχυτήτων στη σύμβαση αορίστου χρόνου ούτε, φυσικά, δύο διοριστήρια (όπως μας διαβεβαίωσαν εκπρόσωποι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας).

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων. Μην υπογράψετε καμιά αλλαγή σύμβασης, ή τροποποίηση διοριστηρίου, ή δήθεν οικειοθελή αλλαγή των όρων εργασίας σας. Ήδη σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν ώρες στο διευρυμένο πρόγραμμα καλούνται να υπογράφουν έγγραφα με τα οποία ζητούν δήθεν οικειοθελώς το διαχωρισμό των ωρών τους σε «υποχρεωτικές» και «ώρες διευρυμένου» (άρα ζητούν οι ίδιοι να μην …πληρώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες για τις ώρες του διευρυμένου!). Ο διαχωρισμός αυτός είναι πλαστός και παράνομος και θέτει σε κίνδυνο την πληρωμή για τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Υπουργός Παιδείας δεν έχει καμιά πρόθεση ελέγχου των παρανομιών και μέσω της αδράνειας κλείνει το μάτι στους χορηγούς-συμμάχους να παρανομούν, να κερδοσκοπούν για να μεγαλώνει το όργιο αδήλωτης εργασίας και φοροδιαφυγής.

Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλλουν στην ΟΙΕΛΕ και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τέτοιες απόπειρες, ώστε να ζητούμε την παρέμβαση των εποπτικών αρχών.

 

 

Το νομικό σκεπτικό για τη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Σε σχέση με την επιχειρούμενη από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, επιδίωξη για αναφορά στο διοριστήριο των ωρών που αντιστοιχούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και αυτών που αντιστοιχούν στο διευρυμένο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την πιθανότητα να κάνουν χρήση του διαχωρισμού των ωρών τους θερινούς μήνες, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Η απόπειρα αυτή των σχολαρχών προσκρούει στις διατάξεις του κοινού εργατικού δικαίου (οι οποίοι, βάσει του νέου άρθρ. 30 Ν. 682/1977, εφαρμόζονται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς) και συγκεκριμένα στη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Βλαπτική μεταβολή, κατά την έννοια του άρθρου 7 του Ν. 2112/1920 είναι κάθε μεταβολή των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας, που επιφέρει στον εργαζόμενο άμεση ή έμμεση υλική ή και ηθική ζημία (ΑΠ 46/2006). Η ύπαρξη βλάβης κρίνεται με την αντικειμενική σύγκριση του εργασιακού καθεστώτος του συγκεκριμένου εργαζομένου, πριν και μετά την μονομερή ενέργεια του εργοδότη.

Κάθε μείωση των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου, συνιστά καταρχήν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του, εκτός κι αν αυτή προβλέπεται από όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας και δεν προσκρούει στον νόμο ή στα κατώτατα όρια που θεσπίζονται από την συλλογική σύμβαση εργασίας. Συνεπώς, κάθε τροποποίηση όρου της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, η οποία δεν επιτρέπεται σε αυτόν από τη σύμβαση ή από το νόμο, αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως σε βάρος του εργαζόμενου.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.2112/1920 και των άρθρων 648, 652 και 281 του ΑΚ προκύπτει ότι, μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει όταν ο εργοδότης επιχειρεί χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού τροποποίηση των όρων αυτών, χωρίς να έχει τέτοια ευχέρεια από όρο της συμβάσεως ή το νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχειρήσεως, ενώ καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη υπάρχει όταν η μονομερής μεταβολή γίνεται από αυτόν σύμφωνα μεν με τους όρους της συμβάσεως ή του νόμου ή του κανονισμού εργασίας, αλλά καθ΄ υπέρβαση των ορίων που τάσσονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Η υπέρβαση των παραπάνω ορίων, συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως, αφού η μεταβολή αυτή επέρχεται κατά παράβαση του άρθρου 281 του ΑΚ.

 

Τι ισχύει ειδικότερα για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το άρθρο 30 Ν. 682/1977, προσλαμβάνονται και απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με βάση τα άρθρ. 13 και 14 Ν. 1566/1985, ορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η περίπτωση του μέγιστου ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου παραμονής στο σχολείο, ενώ με τις αναθέσεις μαθημάτων συμπληρώνεται το υποχρεωτικό ωράριο.

Από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός έχει προσληφθεί με πλήρες ωράριο, όπως αυτό προβλέπεται στο Ν. 1566/1985, δε νοείται μείωσή του με βούληση του εργοδότη αλλά ούτε και μείωση με επίκληση μη ύπαρξης ωρολογίου προγράμματος, π.χ. κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αφού (ειδικά για την τελευταία περίπτωση)είναι αδιάφορη η εκτέλεση ή όχι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δοθέντος ότι το διδακτικό έτος λήγει την 30η Ιουνίου.

Δεν θα είναι νόμιμη ούτε και η πιθανή απόλυση του εκπαιδευτικού την 1-7 και επαναπρόσληψή του την 1-9 αφού θα προκύπτει ευθέως θέμα καταχρηστικότητας και καταστρατήγησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την αορίστου χρόνου σύμβαση με τη φαλκίδευση εργασιακών δικαιωμάτων (αποζημίωσης απόλυσης, προϋπηρεσίας κλπ.).

Σε κάθε περίπτωση και υπό τον κίνδυνο του άρθρ. 27 παρ.4 περ.α) Ν. 682/1977 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4713/2020, οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει επ’ουδενί να ζητούν το διαχωρισμό των ωρών του διοριστηρίου για κατανομή τους σε υποχρεωτικό και διευρυμένο πρόγραμμα αφού έτσι υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί το ωράριο (δια καταργήσεως του διευρυμένου προγράμματος) και έτσι να μειωθούν ανάλογα οι αποδοχές, με βάση και την περ. β’ του ίδιου άρθρου. Από την άλλη ο εργοδότης δεν μπορεί να θεωρήσει, ειδικά τη θερινή περίοδο, ήτοι μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι την έναρξη του επόμενου ότι μειώνονται οι ώρες αφού το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών καθορίζεται εκ του νόμου, οπότε θα έχουμε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web