Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε άδειες ανατροφής και υπηρεσιακές άδειεςΜετά από ενημέρωση από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, δημοσιοποιούμε τη λίστα των βασικών δικαιολογητικών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε υπηρεσιακή άδεια (άδεια ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτική άδεια) που αποστέλλονται προς τη Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής και να λήξει η εφιαλτική περίοδος της πολύμηνης καθυστέρησης στην καταβολή των αποδοχών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τη δραματική καθυστέρηση είναι πολιτική ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Παρά το γεγονός ότι η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σειρά εγγράφων για το ζήτημα, ενώ αναγκάστηκε να κοινοποιήσει εξώδικο στην Υπουργό, και παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε, με παραίνεση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, συνάντηση για το θέμα με τη Γενική Γραμματέα του Υπ. Παιδείας κ. Α. Γκίκα, δεν υπήρξε απολύτως ΚΑΜΙΑ απάντηση. Πλήρης αδιαφορία και απαξίωση για το δράμα εκατοντάδων εκπαιδευτικών, κυρίως μητέρων, που δεν είχαν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι η λίστα των δικαιολογητικών άλλαξε με απόφαση της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης του Υπουργείου Παιδείας από το Σεπτέμβριο. Η απόφαση αυτή προκάλεσε σύγχυση σε συναρμόδιες υπηρεσίες και προβλήματα ενημέρωσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν ελλείμματα στα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών, επομένως και τεράστια καθυστέρηση στην καταβολή των αποδοχών. Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερωθούν από εμάς οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τα δικαιολογητικά. Ελπίζουμε να μην ληφθούν εκ νέου άλλες αιφνιδιαστικές αποφάσεις χωρίς πλήρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, διότι έχουν βαρύτατες επιπτώσεις στις ζωές εκατοντάδων συναδέλφων και των οικογενειών τους.

Διευκρινίζουμε, επίσης, ότι βάσει της εκπαιδευτικής νομοθεσίας δεν θα έπρεπε να ζητούνται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης τα δικαιολογητικά τύπου Ε4 και Ε9, διότι το επίσημο έγγραφο/σύμβαση που περιγράφει την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού και το ωράριό του  είναι το διοριστήριο. Συχνά οι εργοδότες είτε με δόλο είτε από αμέλεια δεν περνούν τα ορθά στοιχεία στο ΠΣ Εργάνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόκλιση ανάμεσα σε όσα αναγράφει το διοριστήριο και όσα αναγράφονται στα έντυπα του συστήματος του Υπουργείου Εργασίας. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη Διεύθυνση δεν αποδέχεται το συγκεκριμένο πρόβλημα και η ΟΙΕΛΕ θα επιχειρήσει το επόμενο διάστημα, όταν αποκατασταθεί η ροή πληρωμών, να επιλυθεί μια κατάσταση που ενδέχεται να ενισχύσει έντονα την εργοδοτική αυθαιρεσία.

Τι απαιτείται:

 • Σύμβαση (για ιδιωτικούς εκπ/κους με μειωμένο ωράριο) 
 • Διοριστήριο 
 • Έντυπο Ε4 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πρόκειται για τον Πίνακα προσωπικού (Ετήσιος/Αρχικός/Ετήσιος Συμπληρωματικός/Συμπληρωματικός Ωραρίου) 
 • Διοριστήριο αναπληρωτή του ιδιωτικού εκπαιδευτικού που βρίσκεται σε άδεια 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε4 

 1. Το έντυπο Ε4 πρέπει να φέρει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου με ημερομηνία και σφραγίδα του σχολείου για να θεωρηθεί έγκυρο. 
 1. Στη στήλη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ- ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΣΧΕΣΗ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤ.) πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται: 

Α) εάν το ωράριο είναι πλήρες η λέξη Πλήρης,

Β) εάν είναι μειωμένο, η λέξη  Μερική 

 1. Στη στήλη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛ. -ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΑΕΔ θα πρέπει να αναγράφεται η Ημερομηνία πρόσληψης στο Σχολείο 
 1. Στη στήλη ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΤΗ) θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα έτη προϋπηρεσίας 
 1. Στη στήλη ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ& ΛΗΞΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – (ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ) θα πρέπει να αναγράφεται το ωράριο που έχει ο εκπαιδευτικός στο Σχολείο του (πλήρες-μερικό). Εάν έχει πλήρες ωράριο θα πρέπει να αναγράφεται:  ΔΕ 08:00-14:00 ΤΡ 08:00-14:00 ΤΕ 08:00-14:00 ΠΕ 08:00-14:00 ΠΑ 08:00-14:00 ΣΑ *** ΚΥ *** ( 30,0). Εάν είναι μερικής απασχόλησης τις μέρες και τις ώρες που εργάζεται στο Σχολείο. 
 1. Στη στήλη ΣΥΝ. ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ θα πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των μεικτών αποδοχών 
 1. Στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο εργαζόμενος/η βρίσκεται σε απόσπαση (άδεια ανατροφής τέκνου/εκπαιδευτική άδεια)

 

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που ανήκετε στους συναδέλφους σε υπηρεσιακή άδεια που έχουν καθυστέρηση μισθοδοσίας, να τσεκάρετε με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αν έχουν αποσταλεί τα δικαιολογητικά σας. 

Τέλος, ενημερώνουμε ότι για συγκεκριμένες περιπτώσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απαιτείται έντυπο Ε9 (σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας), οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνονται σχετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εννοείται πως και αυτό το έντυπο θα πρέπει να φέρει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ημερομηνία και σφραγίδα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web