Πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση η έγκριση για εκδίκαση στο ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης που κατέθεσε η ΟΙΕΛΕ κατά του Νόμου Κεραμέως

 


Το ΣτΕ με επιστολή του ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και το νομικό μας επιτελείο ότι αποδέχθηκε την αίτηση της ΟΙΕΛΕ να εισαχθεί προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τη διαδικασία της πρότυπης (πιλοτικής) δίκης η με αριθμό κατάθεσης 379/30.12.2020 αίτηση ακυρώσεως της Ομοσπονδίας κατά του Νόμου Κεραμέως για την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η αποδοχή της αίτησης της ΟΙΕΛΕ είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποδέχεται στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ότι η εξέταση της συνταγματικότητας του άρθρου 10 του Ν. 4713/2020 που καθιερώνει την υπαγωγή των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο κοινό εργατικό δίκαιο και επαναφέρει το καθεστώς των αναιτιολόγητων απολύσεων είναι ζήτημα «γενικότερου ενδιαφέροντος».

Υπενθυμίζεται ότι ΟΙΕΛΕ προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση μιας καταγγελίας σύμβασης ιδιωτικού εκπαιδευτικού με βάση τις διατάξεις του νόμου Κεραμέως. Όπως είχαμε αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, ηεν λόγω καταγγελία σύμβασης είναι τυπική απεικόνιση της πλειονότητας των δεκάδων καταγγελιών σύμβασης που έλαβαν χώρα στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά την ψήφιση νόμου 4713/2020 τον περασμένο Ιούλιο. Καταγγελίες σύμβασης εκδικητικές που στόχευαν σε εκπαιδευτικούς με πολλά έτη προϋπηρεσίας, με αυξημένα προσόντα, με έντονη κοινωνική δράση που συχνά διεκδικούσαν ατομικά ή συλλογικά αιτήματα, ακόμη και στη μέση της σχολικής χρονιάς, ή αμέσως μετά τη λήξη της προστασίας μητρότητας.

Η ανακοίνωση-απάντηση του ΣτΕ έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνταγματικού δικαστηρίου και έχει δημοσιευθεί στις εφημερίδες ΝΕΑ και ΕΣΤΙΑ, όπως προβλέπεται σχετικά.

Τι ακριβώς σημαίνει πρότυπη (πιλοτική) δίκη ενώπιον του ΣτΕ

Σύμφωνα με το νομικό επιτελείο της ΟΙΕΛΕ,  η πρότυπη (πιλοτική) δίκη αποφασίζεται από το ΣτΕ, όταν κρίνεται σκόπιμος ο δικαστικός έλεγχος αντισυνταγματικότητας επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος για την κοινωνία (κυρίως οικονομικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά), ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη «νομολογιακή γραμμή» σε θέματα μαζικού ενδιαφέροντος που κατά κανόνα γεννούν αντιδράσεις και αμφισβητήσεις κατεξοχήν ως προς τη συνταγματικότητά τους.Στόχος του ΣτΕ με τη διαδικασία αυτή είναι«να εδραιώσει το ταχύτερο δυνατό την ασφάλεια του δικαίου και να απαλλάξει τον πολίτη από την πολυετή αναμονή».

Πιο συγκεκριμένα, στις αποφάσεις του ΣτΕ, που εκδόθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 αναφέρεται ότι «με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 1 του ν. 3900/2010 εισάγεται ο θεσμός της «δίκης – πιλότου» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που, ως εκ της φύσεώς του, έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και, συνεπώς, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών, με κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στους διαδίκους και στα διοικητικά δικαστήρια να απευθύνονται απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να επιλύει τα σχετικά ζητήματα, διασφαλίζοντας την ενότητα της νομολογίας και την ασφάλεια δικαίου.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web