Ετήσια Έκθεση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην Ε.Ε. σε φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, ανισότητες, υποχρηματοδότηση της Παιδείας και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση


Παρουσιάστηκε χθες διαδικτυακά η Ετήσια Έκθεση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Παιδεία με αντικείμενο «Εκπαίδευση και Απασχόληση: Δείκτες και βασικά μεγέθη των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ε.Ε-28».

Είναι μια ιστορική παρουσίαση, όχι μόνο διότι αποτελεί μια κρίσιμη επικαιροποίηση, μετά από μια δεκαετία κρίσης, βασικών μεγεθών στο χώρο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, αλλά επειδή για πρώτη φορά συμμετέχουν ενεργά στην παρουσίαση εκπρόσωποι των ερευνητικών κέντρων των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ/ΟΛΜΕ). Η συμμετοχή τους έχει έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο κόσμος της εκπαίδευσης ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με ακραίες πολιτικές ιδιωτικοποίησης της Παιδείας.

Στο τέλος της ανάρτησης υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στην Έκθεση. Ωστόσο, μπορούμε να αναφερθούμε εδώ πολύ συνοπτικά σε ορισμένα μόνο από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. Ως κύριο εύρημα που προκύπτει από την έρευνα αυτή είναι ότι σε μια φτωχευμένη χώρα και κοινωνία, η ιδιωτικοποίηση της Παιδείας επελαύνει με αποτέλεσμα να οξύνονται έτι περαιτέρω οι δραματικές ανισότητες. Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε. των 28:

 • είναι προτελευταία στις δαπάνες για την εκπαίδευση αναλογικά με τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης
 • αντίστοιχα, είναι δεύτερη σε ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών για την εκπαίδευση (γεγονός που αποδεικνύει ότι η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης αλλοιώνει πλήρως το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας)
 • είναι τελευταία στις δαπάνες για την εκπαίδευση και υγεία σε σχέση με τις δαπάνες για την άμυνα
 • είναι «πρωταθλήτρια» στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό στο σύνολο του πληθυσμού και 3η στους πολίτες ηλικίας έως 15 ετών.
 • είναι 4η, σύμφωνα με το δείκτη gini, στις ανισότητες με βάση την κατανομή των εισοδημάτων (ατομικών και νοικοκυριών)
 • είναι 4η στον κρίσιμο δείκτη των NEETs (νέων ηλικίας 15 έως& 24 ετών που βρίσκονται ταυτόχρονα ΕΚΤΟΣ απασχόλησης και ΕΚΤΟΣ εκπαίδευσης/κατάρτισης)
 • τέλος, ένας ζοφερός δείκτης: είμαστε 31οι σε ποσοστό μαθητών/-τριών της πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επίσημη διάγνωση ως μαθητών/-τριών με αναπηρία ή/και ειδικές μαθησιακές ανάγκες σε 33 κράτη-μέλη του EASIE

Υπάρχουν καλά νέα στην έρευνα; Υπάρχουν και αφορούν στην ακαδημαϊκή ποιότητα των νέων ανθρώπων. Σε σχέση, λοιπόν, με τις 28 χώρες της Ε.Ε.:

 • είμαστε πρώτοι σε ποσοστό φοιτητών τριτοβάθμιας (προπτυχιακού κύκλου)
 • είμαστε τρίτοι σε ποσοστό διδακτορικών φοιτητών
 • είμαστε τέταρτοι στο σημαντικό δείκτη της σχολικής διαρροής (έχουμε τον τέταρτο χαμηλότερο αριθμό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην Ε.Ε.)
 • είμαστε τέταρτοι σε ποσοστό των νέων (ηλικίας από 30 έως& 34 ετών) με μορφωτικό επίπεδο αποφοίτου ανώτερης δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED3-Gen και ISCED4-Gen)

Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται βελτίωση της αναλογίας των αποφοίτων στην κατηγορία STEM (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, σπουδές Μηχανικού, και Μαθηματικά) και με αξιοσημείωτη εκπροσώπηση των γυναικών στην κατηγορία.

Οι διαπιστώσεις είναι ευνόητες. Στη χώρα μας η δημόσια εκπαίδευση υποχρηματοδοτείται εσκεμμένα, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπορευματοποίηση της Παιδείας. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές φτωχές χώρες με αδύναμο πλαίσιο εποπτείας της εκπαίδευσης. Όπως έχει καταγραφεί και στη θεμελιώδη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, υπάρχει ανησυχία για την αυξανόμενη και χωρίς όρια ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του αγαθού της εκπαίδευσης. Τούτο διαπιστώνεται σε έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών σε μεγάλο αριθμό χωρών, σύμφωνα με τις οποίες η ακραία ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης  προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για την Παιδεία και δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής αδικίας και αποκλεισμού για τους φτωχότερους πολίτες.

Η ιδιωτικοποίηση της Παιδείας γεννά ανισότητες και κοινωνικό αποκλεισμό. Το πλέον τραγικό είναι ότι τα ελάχιστα καλά που έχουν απομείνει (το ακαδημαϊκό επίπεδο των νέων λόγω των σπουδών της στο δημόσιο Πανεπιστήμιο) φαίνεται ότι ενοχλούν την κυβέρνηση που ανακοινώνει μείωση του αριθμού εισακτέων και κατάργηση τουλάχιστον 450 πανεπιστημιακών τμημάτων. Οι νέοι, κατά τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική, πρέπει να γίνουν ανειδίκευτοι εργάτες χωρίς ακαδημαϊκό υπόβαθρο, χωρίς ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον αυτό προορίζεται για τους ολίγους εκλεκτούς που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τίτλους σπουδών και πρόσβαση στις καλοπληρωμένες θέσεις της αγοράς εργασίας.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που περιλαμβάνει σύνδεσμο για το σύνολο της Έκθεσης και τα γενικά της συμπεράσματα 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web