Έκτακτο: Εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας για τον εμβολιασμό των ιδιωτικών εκπαιδευτικών


Προ ολίγου αναρτήθηκε στη Διαύγεια και απεστάλη προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας, η οποία θα διαβιβαστεί άμεσα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, η οποία περιγράφει τη διαδικασία ενεργοποίησης της δυνατότητας εμβολιασμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων συμπληρώνουν ένα excel με τα ονοματεπώνυμα, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τους Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) των συναδέλφων που επιθυμούν να εμβολιαστούν. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον εμβολιασμό είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ρητώς (είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986) προς τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας ότι συναινούν στην αποστολή των στοιχείων τους προς τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να ενεργοποιηθούν τα ΑΜΚΑ και να καταστούν δικαιούχοι εμβολιασμού. Προθεσμία υποβολής ορίζεται η 1η Απριλίου.

Ήδη, βέβαια, ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (όπως οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής), αναγνωρίζοντας ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι ισότιμοι λειτουργοί της εκπαίδευσης, έχουν από χθες με έγγραφά τους ενημερώσει τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της περιοχής εποπτείας τους για την εφαρμογή της εγκυκλίου για τον εμβολιασμό των δημόσιων εκπαιδευτικών και για τους συναδέλφους μας.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web