Υπεγράφη από τον Υπουργό η απόφαση για τις παρεκκλίσεις των Ιδιωτικών Σχολείων για την Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης - Αύριο θα δοθεί από την ΟΙΕΛΕ στη δημοσιότητα


Με την Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε για την Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ανακοίνωση της ένταξης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων στο πληροφοριακό σύστημα myschool ξεκινά μια πορεία αναστροφής της καταστροφικής πολιτικής των τελευταίων ετών που είχαν οδηγήσει στην πλήρη απορρύθμιση της νομοθεσίας για την ιδιωτική εκπαίδευση και στη γιγάντωση της ανομίας. Δίδεται ένα πρώτο αποφασιστικό χτύπημα σε πρακτικές αδήλωτης και παράνομης εργασία και νόθευσης ενδοσχολικών διαδικασιών, ενώ διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.
Με την ένταξη στο πληροφοριακό σύστημα myschool και την υποχρέωση των ιδιωτικών σχολείων να καταχωρούν κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τις απουσίες των μαθητών, τα ωρολόγια προγράμματα και το σύνολο των παρεχόμενων δράσεων, εξασφαλίζεται ότι σε μεγάλο βαθμό φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, παραχάραξης ενδοσχολικών διαδικασιών (καταστρατήγηση ωρολογίου προγράμματος, απονομή τίτλων σε μαθητές με ελλιπή φοίτηση κ.λπ.) θα αντιμετωπιστούν. Η Υπουργική Απόφαση που μόλις εκδόθηκε για την ιδιωτική Π.Ε. ενισχύει τον εποπτικό ρόλο της πολιτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς υποχρεώνει τα ιδιωτικά σχολεία να καταθέτουν όλες τις εκτός ωρολογίου προγράμματος δράσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και να δηλώνουν τους εκπαιδευτικούς που θα τις διεξάγουν. Επειδή μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη ζώνη λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων ήταν η πιο προβληματική σε ό, τι αφορά την τήρηση της εκπαιδευτικής, της εργατικής και της φορολογικής νομοθεσίας με οξυμένο το πρόβλημα της μαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής, είναι σαφές πως η εξέλιξη αυτή όχι μόνο αποκαθιστά συνθήκες νομιμότητας και διαφάνειας, αλλά ανοίγει πολλές νέες θέσεις εργασίας.
Η Ομοσπονδία κρίνει ως θετικές τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, θεωρώντας ωστόσο ότι ακόμη εκκρεμεί το τεράστιο ζήτημα της πλήρους επαναφοράς της εποπτείας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και η επανασύσταση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, με σκοπό την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στο χώρο μας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web