ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Δημοσιεύουμε τη νέα Υπουργική Απόφαση που αφορά τις παρεκκλίσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ιδιωτικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
Ως γνωστόν, ο νόμος 682/77 προβλέπει ότι τα ιδιωτικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης από το εκάστοτε οριζόμενο από το ΥΠΠΕΘ ωρολόγιο πρόγραμμα υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση με σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ.
Η νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα έως 40 διδακτικών ωρών με τις εξής προϋποθέσεις:
  • Το πρόγραμμα αυτό πρέπει απαραιτήτως να εμπεριέχει το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα που ορίζεται από το ΥΠΠΕΘ για τα δημόσια σχολεία.
  • Το πρόγραμμα πρέπει να καταρτίζεται με παιδαγωγικά κριτήρια από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και από το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο.
  • Το πρόγραμμα του σχολείου, αφορά όλους τους μαθητές και ανακοινώνεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
  • Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα παρέκκλισης πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Οι ώρες παρέκκλισης είναι ώρες διοριστηρίου και με αυτές συμπληρώνουν το ωράριό τους όσοι εκπαιδευτικοί αποφασιστεί από το Σύλλογο Διδασκόντων να συμπληρώσουν με ώρες παρέκκλισης το διοριστήριό τους. Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται το σχολείο να κάνει νέα πρόσληψη εάν δεν έχουν πρώτα συμπληρώσει το ωράριό τους όλοι οι εκπαιδευτικοί του.
  • Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να έχουν και προαιρετικές σχολικές δράσεις (πέραν του 40ωρου) τις οποίες πρέπει να δηλώνουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, τον αριθμό των μαθητών, αλλά και το ποιοι είναι οι διδάσκοντες σε αυτές.
Αρμόδιοι για την τήρηση των παραπάνω είναι οι κατά τόπους Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία διότι:
α) Δίνει τη δυνατότητα για μια σειρά δράσεων στα ιδιωτικά σχολεία μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το ωράριό τους (αποφυγή απολύσεων και νέες θέσεις εργασίας).
β) Ορίζει ότι όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να έχουν τα κατά νόμο οριζόμενα τυπικά προσόντα (στοιχείο διασφάλισης ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού  έργου). Εξαιρούνται βέβαια οι περιπτώσεις προαιρετικών δράσεων για τις οποίες δεν προβλέπεται εκπαιδευτικός (π.χ. σκάκι).
γ) Υποχρεώνει τα ιδιωτικά σχολεία να δηλώνουν όλα τα σχετικά με τις εκτός ωρολογίου προγράμματος εκπαιδευτικές δράσεις τους στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
δ) Ακυρώνει την προπαγάνδα των ιδιοκτητών ότι δήθεν το Υπουργείο δεν τους επιτρέπει να έχουν σχολικές δράσεις εκτός ωρολογίου προγράμματος μέσω της κατάργησης των εσωτερικών φροντιστηρίων. Το ιδιωτικό σχολείο δεν είναι φροντιστήριο, έχει όμως τη δυνατότητα για πλήθος δράσεων χωρίς τους περιορισμούς του παρελθόντος. Μόνη προϋπόθεση είναι οι δράσεις αυτές να δηλώνονται ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα μαύρης εργασίας, φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που μαστίζουν μεγάλο μέρος του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
ε)  Τονίζει τον καθοριστικό παιδαγωγικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων ο οποίος είναι αρμόδιος να αποφασίζει για τις παρεκκλίσεις, αλλά και για τις αναθέσεις των μαθημάτων (βάσει του ν. 1566/85).
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την Υπουργική Απόφαση και να περιφρουρήσουμε την αυστηρή τήρησή της διότι είναι προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και της σχολικής μονάδας εν γένει.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web