ΑΥΡΙΟ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Αύριο ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ θα μεταβεί στο Υπουργείο Παιδείας για μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας.  Αντικείμενο της συνάντησης είναι οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία και η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου στα σχολεία αυτά, ιδιαίτερα δε η εφαρμογή του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4415/2016.
Ενημερώνουμε ότι στα μειονοτικά σχολεία, τα οποία λειτουργούν κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάνης,εργάζονται και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Τα σχολεία ορίζονται ως ιδιωτικά και λειτουργούν με βάση τους Ν. 682/77 όπως ισχύει σήμερα (θεμελιώδης νόμος για την ιδιωτική εκπαίδευση) και 1566/85. Το πρόγραμμά τους είναι δίγλωσσο και η κατανομή των μαθημάτων στις δύο γλώσσες είναι περίπου ισοδύναμη. Στα σχολεία αυτά υπηρετούν εκπαιδευτικοί Έλληνες χριστιανοί και μουσουλμάνοι που συνεργάζονται αρμονικά.
Επισημαίνεται ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα μειονοτικά σχολεία έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα υπόλοιπα ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Άρα, γι’ αυτούς ισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, άρα και ο Ν. 4415/2016 και οι διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 28 του νόμου.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web