ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΕΛΕ ΜΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ!


Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον κλάδο για την πρωτοφανή και αναιτιολόγητη άρνηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Αγγελόπουλου να κοινοποιήσει στην ΟΙΕΛΕ την εγκύκλιο για την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool στοιχείων μαθητών με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια .Η ενέργεια αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς η εγκύκλιος αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας.

Μια πάγια τακτική όλων των μεταπολιτευτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ακόμη και των πιο αντιδραστικών και αντεργατικών, ήταν η κοινοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών στην ΟΙΕΛΕ, ώστε να κοινοποιηθεί ο κλάδος. Είναι, άλλωστε, γνωστό πως σε πολλά ιδιωτικά σχολεία οι ιδιοκτησίες εσκεμμένα δεν ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς, ή αποκρύπτουν ενημερωτικά έγγραφα που αποστέλλονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (με ευθύνη δυστυχώς ορισμένων Διευθυντών που δεν τηρούν το νόμο ως οφείλουν), ώστε οι συνάδελφοι να ζουν σε σκότος αμάθειας.

Δυστυχώς, την παράδοση αυτή έσπασε ο νυν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και μάλιστα για μια εγκύκλιο που θα την αγκαλιάσει η κοινωνία και ο κλάδος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η άρνησή του μάλιστα γίνεται με επιθετικό και προκλητικό τρόπο, καθώς στο απαντητικό του έγγραφο μας γνωρίζει ότι «ήδη οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί (!) από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης». Ο κ. Αγγελόπουλος είτε δεν έχει καμιά επαφή με την πραγματικότητα στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς ο Σύνδεσμος των ιδιοκτητών έχει ταχθεί ενάντια στην ισότιμη εγγραφή παιδιών με ειδικές ανάγκες στα ιδιωτικά σχολεία και κανένας συνάδελφος δεν έχει ενημερωθεί για την εγκύκλιο, είτε διαπνέεται από μια δυσερμήνευτη μήνι εναντίον των εκπροσώπων των εργαζόμενων που ζήτησαν να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους για ένα κρίσιμο ζήτημα που αφορά τα ιδιωτικά σχολεία.

Σε κάθε περίπτωση η πράξη αυτή είναι αδικαιολόγητη και υπονομεύει το ίδιο το έργο του Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύοντας τη δημοσιοποίηση μιας τόσο θετικής πρωτοβουλίας.


ΥΓ Τελικά η ΟΙΕΛΕ ζήτησε από ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και έλαβε την εγκύκλιο   που κοινοποιούμε σήμερα στον κλάδο….

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web