ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΜΕΣΗ, ΑΠΌ 1Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΜΕΣΗ, ΑΠΌ 1Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ Î•ÎšÎ Î‘Î™Î”Î•Î¥Î£Î—Η ΟΙΕΛΕ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη τη στήριξή της στη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Θεωρεί, δε, ότι η εφαρμογή του μέτρου και στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι αυτονόητη, καθώς ο έλεγχος του Υπουργείου Παιδείας επί των νηπιαγωγείων έχει θεσμοθετηθεί από το 1929, ενώ το 1976 με το νόμο 309/1976 προβλέπεται σ’ αυτά η παροχή Γενικής Εκπαίδευσης με υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Είναι εύλογο ότι στην περίπτωση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων η εφαρμογή θα πρέπει να είναι άμεση,καθώς στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν συντρέχουν οι όποιοι οικονομικοί/κτηριολογικοί περιορισμοί που ισχύουν για τη δημόσια. Επιπλέον, η συνύπαρξη προνηπιακής και νηπιακής τάξης τόσο στους αυτόνομους παιδικούς σταθμούς-νηπιαγωγεία της συνοικίας, αλλά και στις μεγάλες ιδιωτικές σχολικές μονάδες αποτελεί αφορμή μεγάλης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής με την ταυτόχρονη άγρια εργασιακή εκμετάλλευση των εκπαιδευτικών. Συχνά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία οι εκπαιδευτικοί είναι αδιόριστοι και αμείβονται με αποδοχές ακόμη και κατά 60% χαμηλότερες από τις νόμιμες. Στις δε προνηπιακές τάξεις η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Είναι, επομένως, ανάγκη να εφαρμοστεί το μέτρο στην ιδιωτική εκπαίδευση από την 1η Σεπτεμβρίου βάσει όσων ισχύουν στο Ν. 682/77.Τούτο σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που θα εργάζονται στα προνηπιακά τμήματα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, να έχουν εγγραφεί στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών και να έχουν διοριστήριο από το Υπουργείο Παιδείας, όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην τυπική ιδιωτική εκπαίδευση, επομένως με τους ίδιους όρους εργασίας και αμοιβής.
Για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη εφαρμογή του μέτρου, η ΟΙΕΛΕ προτείνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να δοθεί στους ιδιοκτήτες μια παράταση υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων που προβλέπει ο Ν. 4093/2012, διότι η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για την άδεια λειτουργίας εκπαιδευτηρίου έχει ήδη παρέλθει (30/3).
Η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής θα έχει αναμφίβολα ευεργετικά παιδαγωγικά/κοινωνικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, όμως,  για την ιδιωτική εκπαίδευση θα δώσει ένα ισχυρό εργαλείο εποπτείας στην πολιτεία επί ενός χώρου που αποτελεί σκοτεινή τρύπα ανομίας και θα προσθέσει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web