Δελτίο Τύπου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε για παράταση της άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η απόφαση για παράταση της άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων


Η ανακοίνωση από το ΥΠΕΠΘ της πρόθεσής του να παρατείνει με νομοθετική ρύθμιση την προθεσμία για χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών νηπιαγωγείων μέχρι 20-7-2008 αποτρέπει τον κίνδυνο να λειτουργήσουν, όπως πέρυσι, και για το επόμενο σχολικό έτος 2008-9 «κατ’ οικονομίαν», δηλ. παράνομα, νηπιακά τμήματα εκτός εποπτείας του ΥΠΕΠΘ, με μη διορισμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απολύονται, ανεξέλεγκτα, με ατομικές συμβάσεις, χωρίς αναγνώριση της διδακτικής τους προϋπηρεσίας και χωρίς έλεγχο της μισθοδοσίας τους.

Ο παράνομος τρόπος λειτουργίας νηπιαγωγείων είχε επιτραπεί παρά την έντονη διαμαρτυρία της ΟΙΕΛΕ, από παράγοντες του ΥΠΕΠΘ για ένα χρόνο, προκειμένου ν’ αποτραπούν, όπως έλεγαν, κλυδωνισμοί από την εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Και επειδή «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» οι επιχειρηματίες της ιδιωτικής προσχολικής εκπαίδευσης ήλπισαν, είχαν μάλιστα με θράσος γραπτώς προαναγγείλει, τη συνέχιση της εκτός κανόνων και ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και κατά το επόμενο σχολικό έτος 2008-9.

Είναι επομένως θετική η απόφαση του ΥΠΕΠΘ να μην επιτρέπει τη συνέχιση λειτουργίας ιδιωτικών νηπιαγωγείων χωρίς άδεια ίδρυσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web