Ημέρες ασφάλισης συναδέλφων με μειωμένο ωράριο

Ενημέρωση για όσους συναδέλφους εργάζονται με μειωμένο ωράριο εργασίας:

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία με μειωμένο ωράριο δικαιούνται αναγνώρισης 25 ημερών εργασίας κάθε μήνα (25 ένσημα του ΙΚΑ), εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό που υπερβαίνει το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης (10 ευρώ περίπου Χ 25 = 250 ευρώ περίπου). Αυτό ισχύει, ακόμη κι αν απασχολούνται λιγότερες από 25 ημέρες το μήνα, λόγω των ειδικών συνθηκών του επαγγέλματος και διότι τελούν συνεχώς στη διάθεση του εργοδότη.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web