Προσοχή: Δηλώσεις Νομιμοφροσύνης!!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Πριν από μερικές μέρες η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης έστειλε επιστολή - εγκύκλιο μόνο στα ιδιωτικά σχολεία της ευθύνης της με την οποία:
Α) Ενημερώνει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το νομικό πλαίσιο
που απαγορεύει σε συγγενείς ιδιοκτητών ή διευθυντών ιδιωτικών σχολείων
να ιδρύουν φροντιστήρια και στους ίδιους να διδάσκουν σ' αυτά καθώς
και τον πειθαρχικό έλεγχο που προβλέπεται για τους παραβάτες των
σχετικών διατάξεων.
Β) Ζητά από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να υπογράψουν δήλωση του
Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν εμπλέκονται με οποιοδήποτε
τρόπο (ιδιοκτησία, διδασκαλία, οικοδιδασκαλία) σε κανένα από τα
ανωτέρω.

Συνάδελφοι προσοχή!
Σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται να υπογράψουμε τέτοια δήλωση
νομιμοφροσύνης.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία της Δ/νσης να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για το νομικό πλαίσιο που διέπει τα παραπάνω. Θεωρούμε όμως παράλληλα, ότι η απαίτηση της Δ/νσης να υπογράψουμε τη δήλωση του Ν. 1599/86 είναι υπερβολική και δυσμενώς διακριτική για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καθώς μας υποβιβάζει σε βεβαιωμένους υπολόγους δυνητικών παραβάσεων! Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα ή όχι πολλαπλής απασχόλησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες και γίνονται υπό προϋποθέσεις.

Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ αντέδρασαν ακαριαία στέλνοντας επιστολή - απάντηση στην εγκύκλιο της Δ/νσης στον Δ/ντη της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Θ. Ταπανίδη την οποία κοινοποίησε και στους: Yφ/γό ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Λυκουρέντζο, Γ.Γ. κ. Νίκη Γκοτσοπούλου, Ειδικό Γραμ. ΥΠΕΠΘ κ. Γ. Γούση Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Καρατάσιο και προϊστάμενο Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαιδ/σης κ. Ν. Καλογεράκο.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web