Ανακοίνωση για τους εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τον ΕΛΙΓΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια και μισθοδοτούνται από τον ΕΛΙΓΕ να προσπαθούν να είναι συνεπείς ως προς την αποστολή των τριμηνιαίων βεβαιώσεων παρακαλούθησης στον ΕΛΙΓΕ, ωστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα στην μισθοδοσία. Όπως γνωρίζετε, μετά την ένταξη του ΕΛΙΓΕ στον κρατικό προϋπολογισμό, οι βεβαιώσεις τριμηνιαίας παρακολούθησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των τριμηνιαίων αποζημιώσεων σε εκείνους που έχουν εκπαιδευτική άδεια (μεταπτυχιακό, διατριβή), χρησιμοποιούνται παράλληλα και κάθε μήνα για την μισθοδοσία. Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί, μέχρι σήμερα, δεν έχουν αποστείλλει τη σχετική βεβαίωση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η μισθοδοσία του Μαϊου. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όλους όσους βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία, να στείλουν το γρηγορότερο δυνατό τις βεβαιώσεις ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Η μισθοδοσία όλων των κατηγοριών από τον ΕΛΙΓΕ μετά την ένταξή του στον κρατικό προϋπολογισμό είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική και για αυτό παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι ώστε να μην συμβάλλουμε και εμείς οι ίδιοι στην επιβράδυνση της διαδικασίας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web