Πρόσβαση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (School.gr)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως, μετά από επίμονες προσπάθειες της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., το ΥΠΕΠΘ εξέδωσε εγκυκλίους σύμφωνα με τις οποίες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, των οποίων η σύμβαση έχει ανανεωθεί μετά το πέρας της διετίας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (school.gr). Για τον τρόπο πρόσβασης των συναδέλφων, παρακαλούμε δείτε τις σχετικές εγκυκλίους στο site της ΟΙΕΛΕ, www.oiele.gr.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web