Περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ξένα σχολεία

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η αναπληρωτής Υπουργός ΥΠΔΒΜΘ κ. Φ. Γεννηματά εξέδωσε
έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο, για όσους εκπαιδευτικούς εργάζονται στα ξένα σχολεία και παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πέρα από το κανονικό τους ωράριο, η Υπηρεσία πρέπει να εκδώσει συμπληρωματικό διοριστήριο ώστε να αναγνωριστεί ολόκληρη η προϋπηρεσία τους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web