Σημαντική συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα ΟΙΕΛΕ-Υπουργού Παιδείας

Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθη η πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση ανάμεσα στο Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ και στο νέο Υπουργό Παιδείας, κ. Αρβανιτόπουλο. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν εποικοδομητική. Η ΟΙΕΛΕ έθεσε υπόψη του Υπουργού πάγια αιτήματα του κλάδου, όπως τη τήρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση από τους εργοδότες, μισθολογικά και εργασιακά ζητήματα, την αναγκαιότητα διατήρησης του εποπτικού ρόλου της πολιτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση κ.α. Ο Υπουργός συμφώνησε στην αναγκαιότητα της διακοπής της υπηρεσίας συνταξιούχων στα ιδιωτικά σχολεία λόγω της ανεργίας εκατοντάδων νέων εκπαιδευτικών και τόνισε πως πρέπει άμεσα να επιλυθεί το θέμα της προϋπηρεσίας των ανθρώπων που υπηρετούν ως δάσκαλοι στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με την εγκύκλιο των ειδικών κατηγοριών, για λόγους δικαιοσύνης. Συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές να ξεκινήσει σε μερικές ημέρες αναλυτικός διάλογος για μισθοδοτικά και εργασιακά θέματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Τέλος πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Πρόεδρος του ΣΕΦΚ που συμμετείχε στην συνάντηση έθεσε στον κ. Αρβανιτόπουλο το ζήτημα των μεσαιωνικών εργασιακών σχέσεων στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης (παρουσιάζοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του «ένεκα παιδείας». Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί σοβαρά με το χώρο των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web