Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει εκκρεμή μισθολογικά ζητήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών


Με την υπ. αριθμ. Φ.18/150576/Δ5/29-5-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας επιχειρείται να ρυθμιστούν εκκρεμή ζητήματα που αφορούν το μισθολόγιο-βαθμολόγιο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. ‘Υστερα από την αποδοχή της Γνωμοδότησης 214/2012 από τον τέως Υπουργό κ. Γ. Μπαμπινιώτη, που ενέταξε τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο (ν. 4024/2011) των δημοσίων εκπαιδευτικών.
ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
·         Η ένταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε βαθμούς και κλιμάκια, καθώς και η εν γένει υπηρεσιακή τους εξέλιξη θα γίνεται μέσω των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ).
·         Για το ζήτημα των αποδοχών γίνεται σαφές πως η ένταξή μας στο μισθολόγιο είναι «πλασματική» και θεωρείται ως ελάχιστο νόμιμο όριο αποδοχών το μισθολόγιο των δημόσιων εκπαιδευτικών. Οι μισθοί μας δύνανται να είναι υψηλότεροι, ως αποτέλεσμα της ατομικής μας σύμβασης ή συλλογικών συμφώνων που υπογράφουν σωματεία εκπαιδευτικών με την ιδιοκτησία των σχολείων. Έτσι επαναβεβαιώνεται και ενισχύεται το πνεύμα του άρθρου 37 του ν. 682/77 («1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων»).
·         Δικαιώνεται η Ομοσπονδία που επέμενε πως το παλιό μισθολόγιο εξακολουθούσε να ισχύει μέχρι τη λήξη της συλλογικής μας σύμβασης (ΔΑ 31/2010). Η Υπουργική Απόφαση ρητά ορίζει πως από την 1η Νοεμβρίου του 2011 (όταν πολλοί σχολάρχες αυθαίρετα και παράνομα ενέταξαν τους εκπαιδευτικούς τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο) μέχρι και την 15η Ιουνίου του 2012 όταν έληξε και η μετενέργεια της συλλογικής μας σύμβασης, λογίζεται ως βάση υπολογισμού των ελάχιστων νόμιμων αποδοχών μας το προϊσχύσαν μισθολογικό σύστημα των δημοσίων εκπαιδευτικών (ν. 3205/2003).
·         Καταργούνται αυθαίρετες πράξεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και σχολαρχών (όπως του  Διευθυντή Εκπαίδευσης ΔΕ Γ’ Αθήνας Γ. Ζαφειρακίδη) που ενέταξαν, χωρίς να έχει προηγηθεί διοικητική εντολή από το Υπουργείο Παιδείας και χωρίς προηγουμένως να συγκληθεί το ΠΥΣΔΕ, τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια.
·         Οι επιπλέον του Ενιαίου Μισθολογίου αποδοχές που έχουν καταβληθεί σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς έως την 5ηΣεπτεμβρίου 2012 θεωρούνται μη απαιτητέες και μη συμψηφιστέες.

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
·         Η Εγκύκλιος ορίζει πως αυθαίρετες και παράνομες περικοπές μισθών που έκαναν στο διάστημα μεταξύ 1/11/2011 και 15/6/2012 θεωρούνται επίσης μη απαιτητέες και μη συμψηφιστέες. Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει την άμεση επιστροφή των κλεμμένων, που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, στους δικαιούχους τους. Άλλωστε ήδη έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις (α.α. 6796/2012, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών) και διαιτητικές αποφάσεις που δικαιώνουν προσφεύγοντες εκπαιδευτικούς και επιτάσσουν την επιστροφή αποδοχών που παράνομα περιεκόπησαν από την αυθαίρετη  υπαγωγή ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο.
·         Τα εποπτικά όργανα του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να ελέγχουν μόνο τις ελάχιστες νόμιμες αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (Ενιαίο Μισθολόγιο) κι όχι το σύνολο των νόμιμων αποδοχών που προβλέπονται από την ατομική τους σύμβαση ή από συλλογικά σύμφωνα. 
·         Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 15η Δεκεμβρίου για την κατάθεση αιτιολογικών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (όπως προϋπηρεσία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) και  η 31η Δεκεμβρίου για την κατάταξή τους σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Ο μικρός αριθμός αιρετών της ΟΙΕΛΕ που θα υποχρεωθούν να παραβρεθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε υπηρεσιακά συμβούλια σε όλη την Ελλάδα και η μεσολάβηση της περιόδου των εορτών, καθιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδόν αδύνατη.
·         Ενώ στο άρθρο 39 του Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» που κατατίθεται στη Βουλή προβλέπεται η αναγνώριση της προϋπηρεσίας και η οργανική ένταξη στην ιδιωτική εκπαίδευση με βάση όσα ορίζει ο ν. 682/77 εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακές σπουδές στα παιδαγωγικά)  που, σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, εργάστηκαν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, στην  εγκύκλιο αναφέρεται ότι η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη και προαγωγή. Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει την άρση της αντίφασης και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων και για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.


Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.


Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web