Οι απόψεις της Ομοσπονδίας για την αυτοαξιολόγηση

Επειδή υπήρξαν ερωτήματα από πολλούς συναδέλφους, η ΟΙΕΛΕ επανέλαβε σε σημερινή της ανακοίνωση τις θέσεις τις για την αυτοαξιολόγηση, όπως αυτές έχουν εκφραστεί δημόσια:

Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί πως η αξιολόγηση ως θεσμός οφείλει να διαπερνά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα (και όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς) με κύριο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Ο θεσμός της αξιολόγησης μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν τύχει αποδοχής και εμπιστοσύνης από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επομένως, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δε θα συμμετάσχουν σε καμία διαδικασία αυτοαξιολόγησης ή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, αφενός μεν λόγω του αντιεπιστημονικού, αντιπαιδαγωγικού και τιμωρητικού χαρακτήρα των διαδικασιών, αφετέρου δε επειδή οι εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών έχουν πλέον ισοπεδωθεί και η αξιολόγησή τους θα έχει απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα. Θεωρούμε, τέλος, αδιανόητη την αξιολόγηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τον διευθυντή-ιδιοκτήτη ή από το διευθυντή που είναι διορισμένος από τον ιδιοκτήτη του κάθε σχολείου και, σε πολλές περιπτώσεις, εκτελεί πιστά τις εντολές του.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web