ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο κτήσης των απολυτήριων τίτλων των Λυκείων τίθεται με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας μετά από ερωτήματα των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την επικαιροποίηση των κριτηρίων που πρέπει να πληροί η ελληνική πολιτεία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντιστοίχιση του εθνικού με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.
 Αναλυτικότερα:
1) Οι απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα διεξαχθούν μετά τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων.
2) Οι απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.
3) Στους μαθητές χορηγείται απολυτήριο, στο οποίο δεν υπολογίζονται οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων.
Πρέπει να τονιστεί ότι για την τήρηση του πλαισίου είναι αναγκαία η συστηματική εποπτεία της πολιτείας, ιδίως στην ιδιωτική εκπαίδευση, για να αποφευχθούν φαινόμενα αλλοίωσης ενδοσχολικών διαδικασιών, βαθμολογιών και τίτλων σπουδών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web