Τοποθέτηση του Γ.Γ. του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ Γ. Χριστόπουλου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της ΒουλήςΣτη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που εξετάζει το Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα, την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Μ. Κουρουτός και ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ Γ.Χριστόπουλος.


Ακολουθεί τη τοποθέτηση του Γ.Γ. του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας): Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι σήμερα συζητείται το θέμα της έρευνας θεσμικά, καθώς νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι για να επιβιώσει η χώρα στη νέα εποχή χρειάζεται να επενδύσει στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.
Είναι αναγκαίο οι κοινωνικοί φορείς να συμβάλλουν στο τομέα της έρευνας, με δικά τους Ερευνητικά Κέντρα, που θα υποστηρίζουν επιστημονικά τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους για τον δημόσιο διάλογο.
Τα ερευνητικά αυτά κέντρα θα πρέπει να έχουν ως σκοπό μεταξύ άλλων την εκπόνηση ερευνών και μελετών σε διεθνή εθνική τοπική κλίμακα σε θέματα εκπαίδευσης, στην παροχή εξειδικευμένου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου, καθώς και στην εκπόνηση μελετών που αφορούν συσχετικούς με τη σύσταση τους τομείς της εθνικής και της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Επιπλέον, και αυτό το θεωρούμε σημαντικό όχι μόνο ως ΟΙΕΛΕ αλλά και ως ΓΕΣΕΕ, θεωρούμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι που εκπροσωπούν τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας, θα πρέπει συνεργατικά να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού που θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με το χώρο της εργασίας.
Εκτιμούμε ότι κάθε νομοσχέδιο, όπως και το παρόν, έρχεται να θεραπεύσει κάποιες άμεσες ανάγκες. Βεβαίως, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο εθνικός διάλογος για την παιδεία πρέπει να είναι μια διαρκής, ζωντανή διαδικασία, στην οποία θα συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι φορείς.
Θεωρούμε, επίσης, ότι επιτέλους τα αποτελέσματα του διαλόγου αυτού, κάθε φορά, θα πρέπει να μετατρέπονται σε θεσμικές ενέργειες, έτσι ώστε σοβαρές προτάσεις που προκύπτουν να μην πετάγονται στο κάλαθο των αχρήστων. Να χαραχθεί επιτέλους μία ενιαία εθνική στρατηγική στο χώρο της παιδείας πέρα από κομματικές σκοπιμότητες και να επιτευχθεί έτσι η μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.
Γι’ αυτό το λόγο, θεωρούμε ότι τόσο ο εθνικός διάλογος για την παιδιά, όσο και επιμέρους διάλογοι ανάμεσα σε πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, θα πρέπει να διεξάγονται χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς ιδεολογικές, πολιτικές προκαταλήψεις.
Δεν πρέπει να υπάρχουν αποχωρήσεις από τον εθνικό διάλογο γιατί πλήττεται πρώτα απ’ όλα η χώρα και η παιδεία και θα πρέπει να αποφεύγονται αυτά προς όφελος μιας δημιουργικής συναίνεσης.
Σίγουρα, λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να θεραπεύσει κάποιες αναγκαιότητες. Θεωρούμε όμως ότι και ο χώρος της εκπαίδευσης, της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ο δικός μας χώρος, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα με κορυφαία την έκδοση αμφισβητούμενης νομιμότητας τίτλων σπουδών, τη μαύρη εργασία και τη φοροδιαφυγή. Είναι αναγκαίο, επομένως, να υπάρξει το συντομότερο δυνατό μια τάχιστη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος.
Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θυμίσουμε ότι έχει αναλάβει σοβαρές δεσμεύσεις έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της νομιμότητας της έκδοσης των τίτλων σπουδών από φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Μαΐου, όπου θα γίνει η επικαιροποίηση του εθνικού με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσώπων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νομοθετική εκπλήρωση των δεσμεύσεων της χώρας απέναντι σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, η ελληνική κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να προβεί σε μέτρα ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων.
Μεταξύ των μέτρων που γνωρίζουμε ότι μελετά το Υπουργείο Παιδείας είναι η τοποθέτηση επιτροπών ελέγχου και διεξαγωγής των ενδοσχολικών εξετάσεων σε γυμνάσια και λύκεια.
Η Ομοσπονδία μας δηλώνει κάθετα αντίθετη σε ένα τέτοιο μέτρο, που μειώνει το κύρος και την αξιοπιστία του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού και θα προκαλέσει σοβαρές αρρυθμίες στη λειτουργία των σοβαρών ιδιωτικών σχολείων.
Το ζήτημα, επομένως, και κλείνω με αυτό, της ιδιωτικής εκπαίδευσης, είναι θέμα προστασίας του δημοσίου και κοινωνικού αγαθών της εκπαίδευσης και της ισονομίας ανάμεσα σε μαθήτριες και μαθητές όλων των τύπων σχολείων.
Επειδή όλα τα παιδιά δικαιούνται να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις στο μέλλον τους, ζητούμε απ’ όλους τους χώρους συναίνεση, έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οξυμένα φαινόμενα ανομίας και απορρύθμισης στον χώρο μας. Ευχαριστώ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web