ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ-ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία για την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης για την ιδιωτική εκπαίδευση. Στις 30 και 31 Αυγούστου κρίνονται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Παιδείας στη χώρα, η αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση και η παρεμπόδιση της εμπορευματοποίησης του εκπαιδευτικού αγαθού. Η ψήφιση του νόμου που περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος για να αντιστραφεί η καταστροφική πορεία υπαγωγής του εκπαιδευτικού συστήματος σε όρους ασύδοτης αγοράς.
Από Δευτέρα ξεκινά μια μεγάλη μάχη για τον κλάδο. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι πιέσεις από επιχειρηματικούς κύκλους και πολιτικές δυνάμεις που θέλουν την ιδιωτική εκπαίδευση εντελώς ανεξέλεγκτη, έρμαιο στα χέρια των «εμπόρων» της γνώσης, θα ενταθούν. Βασικό όπλο όλων αυτών, τα γνωστά «συνεταιρικά» ΜΜΕ που θα πλημμυρίσουν και πάλι τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με χυδαία ψεύδη και ασύστολη προπαγάνδα. Στο βαρύ πυροβολικό σχολαρχών-πολιτικών κύκλων-ΜΜΕ ο κλάδος αντλεί τη δύναμή του μόνο από εμάς, τους εκπαιδευτικούς. Στην προπαγάνδα πρέπει να απαντούμε συστηματικά με ενημέρωση, με συγκεκριμένα στοιχεία και επιχειρήματα που έχουν προκύψει τόσο από την πολιτική μας ανάλυση όσο και από επιστημονικές έρευνες. Γνωρίζουμε πως στο φως τα επιχειρήματα των εργοδοτών είναι σαθρά και ανίσχυρα. Πρέπει όμως η φωνή μας να συνεχίσει να ακούγεται δυνατή και να φτάσει παντού, μέχρι και τον τελευταίο συνάδελφο, μέχρι και τoν τελευταίο γνωστό και φίλο τις επόμενες καθοριστικές 10 ημέρες.
Με το νέο νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση τα ιδιωτικά σχολεία ενισχύονται σημαντικά, καθώς απελευθερώνονται οι δράσεις τους και ισοτιμούνται οι τίτλοι τους με αυτούς των δημοσίων υπό την ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων.
1. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τα ιδιωτικά σχολεία θα μπορούν πλέον να διεξάγουν ελεύθερα ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων πέραν του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, (ενισχυτική διδασκαλία, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ.). βεβαίως, όλες αυτές οι δραστηριότητες πρέπει στο εξής να δηλώνονται και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τα ανάλογα τυπικά προσόντα. Αυτό διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών (οι οποίες θα διδάσκονται από πιστοποιημένο και νόμιμα πληρωμένο προσωπικό), την προστασία των γονέων, οι οποίοι πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά και δικαιούνται ανταποδοτικά ανάλογες υπηρεσίες, εξαλείφει τη μαύρη εργασία και καταπολεμά αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ζώνη λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων (η μετά τη λήξη του επίσημου ωρολόγιου προγράμματος λειτουργία) αποτελούσε μέχρι σήμερα γκρίζα ζώνη ακραίας φοροδιαφυγής και παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.
2. ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΙΣΟΤΙΜΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Η επαναφορά της εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας στην ιδιωτική εκπαίδευση και η εκλογίκευση του εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών με την απάλειψη ασύδοτων εργοδοτικών πρακτικών καθιστά πλέον δυνατή την καθιέρωση της ισοτιμίας των ιδιωτικών με τα δημόσια σχολεία και την έκδοση ισότιμων τίτλων με την ευθύνη του Συλλόγου των Διδασκόντων. Από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός είναι προστατευμένος από απειλές και πιέσεις, ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι η έκδοση βαθμολογιών και η διεξαγωγή ενδοσχολικών εξετάσεων θα γίνεται με διαφάνεια και καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών.
Η ισοτίμηση με τα δημόσια αναβαθμίζει το κύρος των ιδιωτικών σχολείων και παγιώνει τη θέση της ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ισότιμου πυλώνα στο ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα.
3. Με το νέο νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση μπαίνει τέλος στο όνειδος των αναιτιολόγητων απολύσεων
Η επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από τη Βουλή (και μάλιστα σχεδόν ομόφωνα) προβλέπει την προστασία του εργαζόμενου από την αναιτιολόγητη καταγγελία της σύμβασής του. Επειδή, επιπροσθέτως, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν το δημόσιο αγαθό της Παιδείας που έχει από την Πολιτεία αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημόσιου συμφέροντος, είναι εύλογο να μην επιτρέπεται πλέον η χωρίς καμιά αιτιολόγηση απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Άλλωστε, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εκδίδουν βαθμολογίες, διεξάγουν ενδοσχολικές εξετάσεις και υπογράφουν τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν σε επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, τόσο την εγχώρια, όσο και τη διεθνή.
Με την παρούσα, λοιπόν, ρύθμιση υποχρεώνονται πλέον οι εργοδότες να αιτιολογούν επαρκώς τις καταγγελίες σύμβασης. Μπαίνει τέλος στο όνειδος των αναιτιολόγητων απολύσεων. Απολύσεις χωρίς έλεγχο νομιμότητας και ενδεχόμενης καταχρηστικότητας και χωρίς διαπιστωτική πράξη από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης θεωρούνται άκυρες. Ο έλεγχος της πολιτείας (όπως, άλλωστε, προβλέπεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.) στις απολύσεις των εκπαιδευτικών τερματίζει το φαινόμενο να μη γνωρίζουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ποιοι υπηρετούν και ποιοι απολύονται, με αποτέλεσμα να γιγαντώνεται η αδήλωτη και παράνομη εργασία. Κυρίως όμως διασφαλίζονται συνθήκες ποιότητας, νομιμότητας και διαφάνειας μέσα στα ιδιωτικά σχολεία, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν να εκβιάζονται με την απειλή της αναιτιολόγητης απόλυσης για να αλλάζουν βαθμολογίες, να νοθεύουν εξετάσεις και να υπογράφουν παράνομους τίτλους σπουδών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web