ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ)Συνάδελφοι,
Η γνώση των δικαιωμάτων μας είναι απαραίτητο εφόδιο για την διεκδίκησή τους και για να έχουμε τη δυνατότητα να αφοσιωθούμε απρόσκοπτα στα εκπαιδευτικά μας καθήκοντα. Το Νομικό πλαίσιο το οποίο σχετίζεται με τις συμβάσεις και τις καταγγελίες συμβάσεων (Ν. 4415/2016, Ν. 4472/2017) είναι το ακόλουθο.

ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διετής Σύμβαση

Είναι η αρχική σύμβαση που υπογράφει ένας εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά σε ένα ιδιωτικό σχολείο και έχει διάρκεια δύο σχολικά έτη. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Αν δεν καταγγελθεί στο τέλος της, μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση καταγγελίας καταβάλλεται αποζημίωση δύο μικτών μισθών προσαυξημένη με το 1/6 του ποσού αυτού.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόλυση, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως μέχρι και την 31/8 του δεύτερου έτους της σύμβασής του.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α. Σε περίπτωση που προταθεί υπογραφή μονοετούς σύμβασης αρνούμαστε κατηγορηματικά και το καταγγέλλουμε άμεσα στην Ομοσπονδία (εκτός από περιπτώσεις αναπλήρωσης νομίμως απουσιαζόντων εκπαιδευτικών).
Β. Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια της διετίας.

Σύμβαση Αόριστου Χρόνου

Εφόσον η αρχική διετής σύμβαση δεν καταγγελθεί, μετατρέπεται αυτόματα και αυτοδίκαια σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Η σύμβαση αυτή καταγγέλλεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αιτιολογημένη διαταραχή εκπαιδευτικού κλίματος. Η καταγγελία γίνεται από τον Ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, ο οποίος «επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εργαζομένου» (Νόμος 4415/2016, άρθρο 28, παρ. 1.3.α).
2. Περίπτωση διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας. Στηρίζεται «σε δύο τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η πρώτη έκθεση συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματικά έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή» (Νόμος 4472/2017, άρθρο 56, παρ. 8). Κατά την σχολική χρονιά 2017-2018 πιθανόν να υπάρξουν εκθέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων (η πρώτη από τις δύο απαραίτητες εκθέσεις), γι’ αυτό, εφόσον προκύπτουν τέτοιες «εκθέσεις», όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με την Ομοσπονδία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι καταγγελίες εξετάζονται από επιτροπή που απαρτίζεται από 3 Πρωτοδίκες και από έναν εκπρόσωπο της ΟΙΕΛΕ και της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης (ΣΙΣ) που όμως έχουν μόνο δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Η επιτροπή αποφασίζει υποχρεωτικά μέσα σε 90 μέρες. (Νόμος 4472/2017, άρθρο 56, παρ. 9).
Β. Η επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη της και τις υπηρεσιακές εκθέσεις.
Γ. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στην θέση του μέχρι την έκδοση της απόφασης. Αρμόδιος για την έκδοσή της απόφασης είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ύστερα από την απόφαση του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.
3. Λοιπές περιπτώσεις. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται επίσης με το θάνατο, τη συμπλήρωση των 70 ετών του εκπαιδευτικού, την επιβολή πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο.
Για θέματα κατάργησης σχολείων, κατάργησης τάξεων ή τμημάτων και αναστολής λειτουργίας τμημάτων θα επανέλθουμε αύριο με πλήρη ενημέρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Αποζημίωση απόλυσης
2 έτη συμπλ. έως 4 έτη= αποζ. 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 5 έτη= αποζ. 3 μηνών
5 έτη συμπλ. έως 6 έτη= αποζ. 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη= αποζ. 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη= αποζ. 5 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 6 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 7 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 8 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 9 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 10 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 11 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω = αποζ. 12 μηνών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με τις αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, ισχύει ότι προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα.
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν απορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web