ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ;


Η ιδιοκτησία ενός ιδιωτικού σχολείου δικαιούται να ζητήσει την αναστολή λειτουργίας τμήματος, τάξης, ή και ολόκληρης της σχολικής μονάδας, ή και την κατάργησή της. Τι σημαίνει όμως αυτό για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς;

ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 682/77, η αναστολή λειτουργίας τμήματος, τάξης, ή ολόκληρου του σχολείου ή η κατάργηση αυτού δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να καταθέσει αίτηση αναστολής, ή κατάργησης μέχρι και 5 ημέρες από τη λήξη των εγγραφών. Σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ η αναστολή λειτουργίας τμήματος, τάξης ή σχολείου έχει διάρκεια ενός σχολικού έτους, σε περίπτωση κατάργησης του σχολείου αυτό δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει πριν από το πέρας τριών σχολικών ετών.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
Από τη στιγμή που αναστολή λειτουργίας τάξης, τμήματος, σχολείου, ή κατάργηση της σχολικής μονάδας δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι εύλογο ότι απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού για το συγκεκριμένο λόγο δεν μπορεί να γίνει πριν από την 31η Αυγούστου του σχολικού έτους. Αυτό είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί, διότι σε περιπτώσεις τέτοιες κάποια ιδιωτικά σχολεία απολύουν παράνομα (λόγω αναστολής, ή κατάργησης) τους εκπαιδευτικούς στη λήξη του διδακτικού έτους (τέλη Ιουνίου) για να αποφύγουν την πληρωμή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Σε ό, τι αφορά τις αποζημιώσεις, οι ιδιοκτησίες των σχολείων που αναστέλλουν τη λειτουργία μέρους του σχολείου, ή ολόκληρης της μονάδας, ή προχωρούν στην κατάργησή της, οφείλουν να καταβάλλουν στους εκπαιδευτικούς την αυξημένη αποζημίωση (ενός μικτού μήνα για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας) που προβλέπει ο Ν. 682/77, σύμφωνα με την απόφαση του Α.Π. 30/2005.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Από τη στιγμή που ιδιωτικός εκπαιδευτικός απολύεται για λόγους αναστολής, ή κατάργησης λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, η απόλυσή του διαπιστώνεται με πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τούτο σημαίνει ότι, σε περίπτωση που έχει συμπληρωμένα δύο πλήρη έτη υπηρεσίας στο σχολείο αυτό (με αναγωγή στο 18ωρο), μπορεί να χρησιμοποιήσει την προϋπηρεσία του για ένταξη στον Πίνακα Αναπληρωτών.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΕΛΕ
Προκειμένου να αποφευχθούν οδυνηρά φαινόμενα εκμετάλλευσης των συναδέλφων από κάποιους επιτήδειους ιδιοκτήτες σε τέτοιες περιπτώσεις, καλούμε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που πληροφορούνται πιθανή αλλαγή όρων λειτουργίας του σχολείου τους να επικοινωνήσουν με την ΟΙΕΛΕ για να υποβάλλουν τις απορίες τους και να τους δοθούν οδηγίες.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web