ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ! ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ, Η ΟΙΕΛΕ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ


Στην Ομοσπονδία έφθασαν συγκεκριμένες καταγγελίες εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οποίες ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων δεν καταβάλλουν τη νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει η νομοθεσία (2 μήνες μικτών αποδοχών συν το 1/6 του ποσού αυτού) μετά από καταγγελία σύμβασης διετίας. Ταυτοχρόνως, οι ιδιοκτήτες καταγγέλλουν τις συμβάσεις, οφείλοντας μισθούς μηνών, ή ακόμη και ετών στους εκπαιδευτικούς.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ
Αναγκαζόμαστε να υπενθυμίσουμε σε συναδέλφους και μη:
Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1 του Ν. 4415/2016:
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
• Με βάση την εργατική νομοθεσία, η απόλυση είναι έγκυρη μόνο όταν καταβληθεί η αποζημίωση ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.Επίσης, είναι άκυρη η καταγγελία σε περίπτωση που δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οφειλές δεδουλευμένων!
• Η αποζημίωση που δικαιούται η εκπαιδευτικός μετά από δύο έτη εργασίας ισούται με δύο μικτούς μισθούς (υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο καταβληθέντα μικτό μισθό) συν τη προσαύξηση του 1/6 του ποσού αυτού.
Από τη στιγμή που δεν συντρέξουν όλες οι πραναφερθείσες προϋποθέσεις, η καταγγελία είναι άκυρη και η σύμβαση του εκπαιδευτικού, από τη στιγμή που έχει παρέλθει η 31η Αυγούστου, αυτοδικαίως μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4415/2016.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΟΙΕΛΕ
Σε περίπτωση που Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλύψουν τέτοιες περιπτώσεις και οι Διευθυντές τους εκδώσουν διαπιστωτική πράξη απόλυσης, η ΟΙΕΛΕ θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος και εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων εναντίον του δημόσιου συμφέροντος.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web