ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΟΜΩΣ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ


Ιδιαίτερα σημαντική εγκύκλιο για τα ισχύοντα στα ξένα ιδιωτικά σχολεία εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Αγγελόπουλος. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή:
• Τα ξένα ιδιωτικά σχολεία οφείλουν να εναρμονίσουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, τις παρεκκλίσεις και τις απογευματινές δράσεις (σε ό, τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα) με βάση όσα ισχύουν για τα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία, επομένως όσα προβλέπουν οι Ν. 4415/2016 και 4472/2017.
• Οι εργασιακές σχέσεις για τους Έλληνες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς καθώς και για όσους προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διδάσκουν μαθήματα του ελληνικού προγράμματος σπουδών ή ελληνικά μαθήματα του ξένου προγράμματος σπουδών, είναι απολύτως ισότιμες με αυτές των υπόλοιπων ιδιωτικών εκπαιδευτικών (βάσει όσων προβλέπει ο Ν. 682/77).
• Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αυτοί λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια και άδεια ανατροφής τέκνου, όπως προβλέπεται για όλους τους υπόλοιπους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
Σημαντική είναι, επίσης, η πρόβλεψη της εγκυκλίου για τα τμήματα ΙΒ των ξένων σχολείων. Για τη λειτουργία τους απαιτείται η έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ενώ δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών του ΙΒ των ξένων σχολείων, εάν οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά δεν διδαχθούν τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ιστορίας.
Ωστόσο, εκκρεμεί το πολύ σοβαρό ζήτημα της αντιστοίχισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και εργάζονται σε ξενόγλωσσο πρόγραμμα των ξένων σχολείων. Είναι πάγιο αίτημα της ΟΙΕΛΕ η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και η αντιστοίχιση των δικαιωμάτων τους βάσει όσων ισχύουν για τους υπόλοιπους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του ΓΓ του Υπ. Παιδείας

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web