Ξεκινά η εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιλογή Διευθυντών στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια – Ποιες οι νόμιμες προϋποθέσεις


Ξεκίνησε σήμερα με τις συνεδριάσεις των ΠΥΣΔΕ η διαδικασία εφαρμογής της νομοθεσίας για την επιλογή Διευθυντών στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Με πρόσφατη ανακοίνωσή μας είχαμε αναφερθεί στο ζήτημα, τονίζοντας ότι γίνεται ένα θετικό βήμα, καθώς τίθενται προϋποθέσεις ποιότητας (προϋπηρεσία, καλή γνώση Η/Υ) για την επιλογή των Διευθυντών, δυστυχώς όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ το διευθυντικό δικαίωμα, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται πλήρης διαφάνεια στον ορισμό στελεχών που θα τηρήσουν πιστά τη νομιμότητα.
Συνοπτικά αναφέρουμε τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι Διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, όπως προβλέπονται στον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4547/2018:
  • Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιδιοκτησία του σχολείου.
  • Ο υποψήφιος Διευθυντής θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποίησης Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών) Α’ επιπέδου. Σε περίπτωση που δεν έχει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, ισχύει ως ισοδύναμη αντίστοιχη πιστοποίηση ενός εκ των 9 ιδιωτικών φορέων που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ σε αντίστοιχους διαγωνισμούς επιλογής.
  • Θα πρέπει, επίσης, να έχει τουλάχιστον δεκαετή υπηρεσία στην εκπαίδευση με 8 τουλάχιστον από αυτά να είναι με άσκηση διδακτικών καθηκόντων. Από αυτά τα 8, τα 3 πρέπει να έχουν διανυθεί στη βαθμίδα για την οποία θέτει υποψηφιότητα διευθυντικού στελέχους.
  • Προϊστάμενοι νηπιαγωγείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων επιλέγονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με τουλάχιστον 8ετή διδακτική προϋπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής στη μονάδα για την οποία ζητούν την τοποθέτησή τους.
  • Σε περίπτωση που κανένας εκπαιδευτικός του σχολείου δεν διαθέτει την απαιτούμενη προϋπηρεσία, ή την πιστοποίηση γνώσης Τ.Π.Ε., τότε μπορεί να επιλεγεί εκπαιδευτικός με μικρότερη υπηρεσία, ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε.
  • Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες με περισσότερους από 120 μαθητές, ενώ σε αυτά που έχουν πάνω από 270 μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.
  • Για τα διευθυντικά στελέχη της ιδιωτικής εκπαίδευσης (Διευθυντές/Υποδιευθυντές/Προϊστάμενους Νηπιαγωγείων) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4547/2018 που προβλέπουν την αξιολόγηση των δημόσιων στελεχών εκπαίδευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να επιλεγούν ως διευθυντικά στελέχη των ιδιωτικών σχολείων, όσοι εκπαιδευτικοί:
Α) Μετά από πειθαρχική διαδικασία έχουν τιμωρηθεί με την ποινή της προσωρινής παύσης
Β) Έχουν προσκομίσει πλαστά δικαιολογητικά για τη διαδικασία επιλογής, ή έχουν υποβάλει αναληθείς δηλώσεις.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web