ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ


Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή ιδιαίτερα σημαντικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για το σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση (σημειώνεται ότι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο έγιναν τελευταία φορά το 2008), για την ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου των εργασιακών σχέσεων των φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών και για την επαναφορά του πειθαρχικού τους ελέγχου από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η διάταξη αυτή είναι καθοριστική, καθώς προβλέπει την ισότιμη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, όπου κι αν έχει διανυθεί.
Πιο συγκεκριμένα:
  • οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προϋπηρεσία τους (με πλαφόν τα 120 μόρια), προκειμένου να προσληφθούν ως αναπληρωτές με τη βασική προϋπόθεση της καταγγελίας σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 7 του Νόμου:
«7. Για την πρόσληψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσµετράται η προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας, χωρίς την προϋπόθεση της υποπερίπτ. ββ’ της περίπτ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου για την «κατάρτιση των προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων»
Για την πρόσληψη των απολυμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε θέση αναπληρωτών δεν απαιτείται προϋπηρεσία στο δημόσιο.
  • Η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στα ιδιωτικά σχολεία με το πλαφόν των 120 μορίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης με την προϋπόθεση της καταγγελίας σύμβασης, για μόνιμο διορισμό με επιπλέον όρο την υπηρεσία για δύο πλήρη έτη στο δημόσιο μετά την απόλυση. Η ρύθμιση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι απολύθηκαν αναιτιολόγητα και συχνά εκδικητικά από τα σχολεία τους τα προηγούμενα χρόνια και ιδίως την περίοδο Αρβανιτόπουλου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. 4ε:
ε) Η πραγµατική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών µονάδωνπρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προσµετράται µόνο εφόσον: αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας και ββ) έχουν συµπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου σε δηµόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη µετά την απόλυσή τους και έως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης
Απαντώντας, επίσης, σε αιτιάσεις άλλων κύκλων που διαχρονικά εκφράζουν την αντίρρησή τους στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας, υπενθυμίζουμε ότι πλέον οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι πολύ μικρότερες σε αριθμό από τα χρόνια της μνημονιακής ασυδοσίας, διότι οι επιχειρηματίες της εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν σε ανεξάρτητη επιτροπή την καταγγελία σύμβασης.
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο άρθρο 42 του νόμου προβλέπεται, επιτέλους, η διασύνδεση του ελέγχου των υπηρεσιών των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας που ανθεί στο χώρο των φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Επίσης, επανέρχεται ο πειθαρχικός έλεγχος των χώρων αυτών στο Υπουργείο Παιδείας και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πλήρους απορρύθμισης της εποπτείας της πολιτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση, ο πρώην Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος είχε αφαιρέσει από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τη δυνατότητα πειθαρχικού ελέγχου των φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, κάνοντας μια ακόμη ευνοϊκή διευθέτηση υπέρ επιχειρηματιών της εκπαίδευσης. Η χαοτική κατάσταση ασυδοσίας και απουσίας εποπτείας της πολιτείας θεραπεύεται σε μεγάλο βαθμό με τη σχετική διάταξη του νέου νόμου. Στο άρθρο 42  περιγράφονται οι παραβάσεις, οι κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τα όργανα ελέγχου, η διάταξη προβλέπει τα ακόλουθα:
Αρµόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων
Οι παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 ελέγχονται από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης η οποία επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης µπορεί να δίνει εντολή ελέγχου και αυτοψίας στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Διαβάστε εδώ το σύνολο του νόμου και κυρίως τα άρθρα 42, 61 και 63 που μας αφορούν.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web