ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΑΥΣΗ …ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΑΜΕΣΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ


Συνάδελφοι έχουν αποστείλει καταγγελίες για τρία ιδιωτικά σχολεία που ανακοίνωσαν σε εκπαιδευτικούς ότι θα προβούν σε παύση …πληρωμών. Πρόκειται για «περιθωριακά» σχολεία που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για σωρεία παραβιάσεων της νομοθεσίας. Έχουμε ήδη διευκρινίσει ότι οι μισθοί των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένοι και ότι η μη καταβολή τους συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα.
Άμεσα ξεκινούν εκ μέρους της ΟΙΕΛΕ οι σχετικές διαδικασίες και δίνουμε ραντεβού με τους επιτήδειους στον …εισαγγελέα.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web