Σοβαρές καταγγελίες για τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών, ώστε να μην απεργήσουν, εκ μέρους διευθυντικών στελεχών της «Νέας Γενιάς Ζηρίδη» – Επιφυλάσσεται για τις ενέργειές της η ΟμοσπονδίαΣοβαρότατες καταγγελίες φθάνουν τις τελευταίες ώρες στην ΟΙΕΛΕ σχετικά με όσα διαδραματίζονται στο Εκπαιδευτήριο «Νέα Γενιά Ζηρίδη» μετά την κήρυξη της 48ωρης απεργίας στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί του σχολείου καταγγέλλουν ότι διευθυντικά στελέχη επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους συναδέλφους και τους απειλούν για την ενδεχόμενη συμμετοχή τους, ισχυριζόμενοι ότι η απεργία είναι παράνομη (!). Ταυτόχρονα, καταφέρονται με βαρύτατες εκφράσεις κατά της Ομοσπονδίας.

Να γίνει σαφές το εξής, κυρίως στους νεότερους συναδέλφους τους οποίους κυρίως στοχεύουν, όπως μαθαίνουμε, τα τηλεφωνήματα των στελεχών. Η απεργία αποτελεί συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 2 του Συντάγματος:

«H απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων».

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 19, παρ. 1, του συνδικαλιστικού νόμου 1264/1982:

«Η απεργία αποτελεί δικαίωµα των εργαζοµένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις:

α) ως µέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονοµικών εργασιακών συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς»

Επιπλέον, μια απεργία είναι νόμιμη, αν έχει κοινοποιηθεί στην εργοδοσία ένα 24ωρο πριν την πραγματοποίησή της και αν τα αιτήματά της είναι νόμιμα. Στην περίπτωση των Εκπαιδευτηρίων, η ΟΙΕΛΕ ανακοίνωσε την απόφαση του ΔΣ από την προηγούμενη Τετάρτη με επιστολή που μάλιστα έχει κοινοποιηθεί και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι σαφέστατα νόμιμο αίτημα.

Αν, λοιπόν, οι καταγγελίες ευσταθούν, οφείλουμε με λύπη μας να τονίσουμε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν σε συναδέλφους (οι οποίοι ως διευθυντικά στελέχη θα έπρεπε να περιφρουρούν τη νομιμότητα και όχι τα συμφέροντα της εργοδοσίας) και αμαυρώνουν τη μακρόχρονη ιστορία του σχολείου Είμαστε, δε, υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε σε όσους επιδίδονται σε τέτοιες ενέργειες εκφοβισμού των εργαζόμενων ότι προβαίνουν σε παραβίαση της συνδικαλιστικής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 1264/1982:

«Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων».

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 23, παρ. 1:

«Ο εργοδότης και οι εκπρόσωποί του, ως και οποιοσδήποτε τρίτος, που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 και 3 του νόµου αυτού, τιµωρούνται µε φυλάκιση η και µε χρηµατική ποινή µέχρι 5.000.000 δραχµών, και εφ’ όσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη»

Η ΟΙΕΛΕ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι θα προασπίσει το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου συμμετοχής σε απεργία. Οποιαδήποτε, δε, ενέργεια απειλών, εκφοβισμού, ή γενικά κάθε απόπειρα παρεμπόδισης άσκησης συνδικαλιστικού δικαιώματος συμβεί από τη δημοσίευση του παρόντος, θα μας αναγκάσει να ασκήσουμε τα κατά νόμον δικαιώματά μας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web