Απόφαση ΣτΕ: Πολιτική/ιδεολογική επιλογή της κυβέρνησης ο ελάχιστος βαθμός έντασης της εποπτείας στην ιδιωτική εκπαίδευση, υπόθεση του κλάδου η ανατροπή του Νόμου Κεραμέως

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης που είχε ασκήσει η ΟΙΕΛΕ κατά των διατάξεων του νόμου Κεραμέως με τις οποίες οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κατέστησαν αναιτιολόγητες, με μηδαμινή εποπτεία από τη Διοίκηση.


Και μπορεί μεν το ΣτΕ να απέρριψε την αίτηση (κατά πλειοψηφία), πλην όμως από το περιληπτικό σκεπτικό που ανακοινώθηκε από το δικαστήριο, προκύπτει αναμφισβήτητα ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να εξομοιώνονται με ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει η απόφαση με αριθμό 2114/2021  γίνεται δεκτό ότι πρέπει να εξασφαλίζονται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς σταθερές, κατά το δυνατόν, συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της παιδείας, ο οποίος έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Εξ άλλου, όπως επίσης έγινε δεκτό, οι διατάξεις του Ν. 4713/2020 που αναγνωρίζουν «διοικητική ευελιξία» στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, όσον αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, τελούν, σύμφωνα με το Δικαστήριο, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της υποχρέωσης σεβασμού όχι μόνον των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και των ειδικότερων διατάξεων της εκπαιδευτικής νομοθεσίας σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Τέλος, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο νομοθέτης διαθέτει κατά το Σύνταγμα ευρεία εξουσία καθορισμού του περιεχομένου, της έντασης και της έκτασης της εποπτείας, η οποία μπορεί να είναι είτε προληπτική είτε κατασταλτική και η οποία, πάντως, οφείλει να έχει ως αντικείμενο τη διασφάλιση εκπαιδευτικών υπηρεσιών ενδεδειγμένης στάθμης και, ταυτόχρονα, να σέβεται το δικαίωμα του εκπαιδευτικού φορέα στον καθορισμό του προσανατολισμού του ιδιωτικού σχολείου.  Το δε Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να ασκεί πλήρως κατά τα λοιπά την εποπτεία του στη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και στην υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού τους προσωπικού.

Οι παραδοχές αυτές του ΣτΕ κάνουν ξεκάθαρο ότι ο ελάχιστος βαθμός έντασης στην εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων προκύπτει από τις ιδεολογικές/πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και τις συμμαχίες της. Μας ωθούν, δε, στο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την κατάρριψη του νόμου Κεραμέως, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο είναι εφικτό και με σύμμαχο την συντριπτική πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων, όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο, τον κόσμο της εργασίας και την κοινωνία.

Μόλις λάβουμε το πλήρες κείμενο της απόφασης, θα ακολουθήσει πληρέστερη ανάλυσή της από τους νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web