Το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. του ΣΙΕΛΒΕ επισκέπτονται σχολεία τις παρακάτω μέρες και ώρες

Πρόγραμμα επισκέψεων στα σχολεία
Νοέμβριος 20081. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/11/2008 12:30 - 12:45 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛ. ΛΥΚΕΙΟ
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/11/2008 13:20 - 13:30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛ. ΓΥΜ/ΣΙΟ
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/11/2008 14:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛ. ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ
4. ΤΕΤΑΡΤΗ
26/11/2008 14:30 ΕΚΠ/ΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ
5. ΠΕΜΠΤΗ
27/11/2008 14:00 ΕΚΠ/ΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
6. ΠΕΜΠΤΗ
27/11/2008 14:30 ΕΚΠ/ΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΓΥΜΝ. - ΛΥΚΕΙΟ

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web