ΙΙΙ. Αποζημιώσεις λόγω λύσης σύμβασης εργασίας

1. Κατηγορίες αποζημιώσεων
2. Υπολογισμός αποζημιώσεων
3. Αξίωση αποζημίωσης

1. Κατηγορίες αποζημιώσεων

Σύμφωνα με το Νόμο 682\1977, το Νόμο 2986\2002 και την Δ5\79526\26-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προβλέπονται οι ακόλουθες αποζημιώσεις λόγω λύσης σύμβασης εργασίας:

Α. Η αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης κατά την διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας είναι ίση με τις ακαθάριστες αποδοχές δύο μηνών, με βάση τις αποδοχές (μεικτές) του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Β. Η αποζημίωση για καταγγελία σύμβασης κατά τη λήξη της τετραετίας ή της εξαετίας για όσους προσλαμβάνονται από τον πίνακα Α είναι ίση με τις ακαθάριστες (μεικτές) αποδοχές έξι μηνών, με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Γ. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στους απολυόμενους που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, είναι ίση με τις ακαθάριστες αποδοχές (μεικτές) ενός μηνός για κάθε έτος προσφοράς υπηρεσιών στο ίδιο σχολείο και μέχρι 25 ετών, με βάση τις αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Δ. Για την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης ισχύει το άρθρο 30, παράγραφος 6 του νόμου 682\77. Σχετική είναι η απόφαση του Δευτέρου Τμήματος του Αρείου Πάγου 376\2000 που επικυρώνει την 3640\1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

(Βλ. Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, τομ. 56\2000, τ. 1338, σ. 774-775)

2. Υπολογισμός αποζημιώσεων

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης υπολογίζεται για κάθε έτος και 1\6, που αντιστοιχεί στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Για την 1η περίπτωση (2+2/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Για την 2η περίπτωση (6+6/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού.

Για την 3η περίπτωση (χρόνια υπηρεσίας + χρόνια υπηρεσίας/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού. Π.χ. εκπαιδευτικός με 14 χρόνια υπηρεσίας (14+14/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα εργασίας του εκπαιδευτικού

2. Στην περίπτωση της συνταξιοδότησης ο υπολογισμός της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την 3η περίπτωση κατά το ήμισυ.

Π.χ. εκπαιδευτικός με 22 χρόνια υπηρεσίας

(22+22/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα/2=

Π.χ. εκπαιδευτικός με 35 χρόνια υπηρεσίας

(25+25/6) Χ ακαθάριστες αποδοχές του τελευταίου μήνα/2=

3. Αξίωση αποζημίωσης

Η αξίωση της αποζημίωσης από τον εκπαιδευτικό δεν παραγράφεται μετά την παρέλευση εξαμήνου αλλά μετά την παρέλευση πενταετίας, σύμφωνα με την 652\1989 Απόφαση του Εφετείου Λάρισας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web