XXIV. Δημόσιος-υπαλληλικός κώδικας

Σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ κ.λ.π.) και στους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Με το άρθρο 53 του ν.2721/99 ΦΕΚ 112/τ.Α΄/99 προβλέπεται η εφαρμογή του νόμου 2683/99 (Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ κ.λ.π.) και στους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από την ημερομηνία ισχύος του με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των περιπτώσεων α, β και γ του άρθρου 53 παρ. 2 του νόμου αυτού και με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.
Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στη χορήγηση άδειας στις μητέρες εκπαιδευτικούς, στις απολύσεις του άρθρου 156 του Υπαλληλικού Κώδικα και στη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 2 του νόμου 2721/99.
Επισημαίνουμε τη διάταξη της περίπτωσης δ της παρ.2 του άρθρου 53 του προαναφερθέντος νόμου στην οποία ορίζεται ότι: «Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων».

2. Η αριθ. Δ2/18480/23-6-99 εγκύκλιος των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαιδευτικές άδειες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» εφαρμόζεται αναλόγως και στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, οι δε δαπάνες χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών βαρύνουν το λογαριασμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
Επίσης η παρ. 2 της αριθμ. Δ2/ 15084/21-4-99 εγκυκλίου των ανωτέρω Διευθύνσεων ισχύει και για τις μητέρες εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όπως ρητά ορίζει η παρ. 2 περ. α και δ του άρθρου 53 του αναφερόμενου νόμου.
(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Φ2\51\Δ5\8092\18-8-1999)

3. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 Α΄) από την ημερομηνία ισχύος του με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων περιπτώσεων και με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις:

«α) Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) και του άρθρου 30 παράγραφος 14 του νόμου 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄).

β) Οι κατά το άρθρο 156 απολύσεις λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας και τριακοπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακοπενταετούς υπηρεσίας.

γ) Στο δευτεροβάθμιο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 160 μετέχουν ως αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οι εκλεγμένοι αιρετοί εκπρόσωποι του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αναπληρούμενοι σε περίπτωση κωλύματός τους, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

δ) Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.»

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web