Οικονομική βοήθεια σε άρρωστο μαθητή

Σας κοινοποιούμε ανακοίνωση της Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης με ημρομηνία 17/5/2010 :

Ο μαθητής της Β' Λυκείου Μαρανής Κων/νος που φοιτά στο 15ο ΓΕΛ Θεσ/νίκης θα μεταβεί στην Ουψάλα της Σουηδίας από 25-5 έως 30-7-2010 για θεραπεία πρωτονίων, εξαιτίας βαριάς νόσου που υποτροπιάζει για τρίτη φορά. Η θεραπεία αυτήν δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και η οικογένειά του χρειάζεται άμεση οικονομική βοήθεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν στον λογαριασμό της οικογένειας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ με αριθμό : 217/954168-39.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web