Σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΣΙΕΛΒΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί (όσα μέλη κι αν παρίστανται) σήμερα Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010, στην ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 51, και ώρα 19:30. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Τροποποίηση Καταστατικού του ΣΙΕΛΒΕ
2. Ο νέος νόμος 3848/2010 ή «Νόμος Διαμαντοπούλου»

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας και των δύο προς συζήτηση θεμάτων. Το Δ.Σ. προσβλέπει στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή συναδέλφων από τη επαρχία ώστε να εμπλουτιστεί η συζήτηση με τις απόψεις τους.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web