Παράνομη κάθε περικοπή μισθού
Συνάδελφοι, 
παρά τις επαναλαμβανόμενες απόπειρες του Συνδέσμου Ιδιοκτητών (ΣΙΕΙΕ) να υφαρπάξει κέρδη από μειώσεις των αποδοχών μας, ο νόμος είναι στο πλευρό των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και "κάθε περικοπή μισθού αντίκειται στη νομοθεσία", όπως οι δύο εγκύκλιοι του ΥΠΔΒΜΘ ρητά επιβεβαιώνουν. Ας μην κάνουμε λοιπόν τη χάρη στον ΣΙΕΙΕ και σε οποιαδήποτε μείωση μισθού ας ενημερώνουμε τον ΣΙΕΛΒΕ και την ΟΙΕΛΕ. (βλ. σχετικά και στον ιστότοπο της ΟΙΕΛΕ)

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web