Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανέστειλε την εφαρμογή της "εγκυκλίου Αρβανιτόπουλου"

Με την 380/2013 απόφασή της η επιτροπή αναστολών του ΣτΕ ανέστειλε την εφαρμογή της εγκυκλίου Φ.18/ 93893/Δ5/12-7-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ. εναντίον της οποίας είχε προσφύγει η ΟΙΕΛΕ. Το ΣτΕ έκρινε ότι η επικαλούμενη βλάβη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι δυσχερώς επανορθώσιμη και ιδιαίτερα σοβαρή και συντρέχει λόγος χορήγησης αναστολής μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Δέχτηκε, επίσης, ότι η βλάβη των ιδιοκτητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρή αφού με την κείμενη νομοθεσία είναι δυνατή η απόλυση για λόγους σχετιζόμενους με την επάρκεια των εκπαιδευτικών και τη βιωσιμότητα και καλή λειτουργία των εκπαιδευτηρίων.  Δεν τίθεται, λοιπόν, θέμα ελεύθερων απολύσεων, αλλά εξακολουθούν να είναι σε ισχύ όσα παγίως προβλεπόταν. 
Συνάδελφοι, η απόφαση αυτή του ΣτΕ δικαιώνει τους αγώνες των ιδιωτικών εκπαιδευτικών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και προστασία του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης. Διεκδικούμε τα νόμιμα και αυτονόητα : δεν δεχόμαστε καμία απόλυση, δεν υπογράφουμε κανένα "χαρτί", αν πρώτα δεν επικοινωνήσουμε με τον σύλλογο ή την ΟΙΕΛΕ. Ενημερώνουμε για κάθε παρασπονδία που θα διαπιστώσουμε τον ΣΙΕΛΒΕ, συμμετέχουμε στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου στις αρχές Σεπτεμβρίου, διεκδικούμε. Η ζωή και η εργασία μας ανήκουν.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web