ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΙΛΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΙΔΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ


Σε συνέχεια του εγγράφου του στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας απέστειλε επείγουσα εντολή προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία παράνομης εσωτερικής αξιολόγησης, να ελεγχθούν πειθαρχικά οι υπεύθυνοι και να ενημερωθεί για όλες τις ενέργειες το Υπουργείο Παιδείας. Από τα έγγραφα του Υπουργού Παιδείας προκύπτει σαφώς ότι δημόσια και ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν βάσει της ίδιας νομοθεσίας και ότι οι εκπαιδευτικοί τους αντιμετωπίζονται ισότιμα από την πολιτεία.
Διαβάστε εδώ το έγγραφο του Υπουργού Παιδείας προς τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web