Έκτακτη Είδηση για Αναπληρωτές : Σήμερα εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ για την ένταξη και την υπηρεσιακή τους κατάσταση


Σε απάντηση (πατήστε εδώ) εγγράφου της Ομοσπονδίας μας (πατήστε εδώ)για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των πρώην ιδιωτικών εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως αναπληρωτές η Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. Ευδοκία Καρδαμίτση απέστειλε σήμερα εγκύκλιο(πατήστε εδώ) στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. με κοινοποίηση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, όπου καθίσταται σαφές πως «ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται χωρίς τον περιορισμό της επταετίας».

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web