Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος για τις Εκπαιδευτικές Άδειες των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών


Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ομοσπονδίας, εξεδόθη και δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για τη χορήγηση νέων/ανανέωση παλαιών εκπαιδευτικών αδειών ιδιωτικών εκπαιδευτικών του σχολικού έτους 2016-2017. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την 24η Ιουνίου. 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, όμως, ενώ οι αιτήσεις ανανέωσης που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα εγκριθούν, δεν είναι βέβαιο ακόμη ότι θα χορηγηθούν νέες εκπαιδευτικές άδειες. Ωστόσο επαναλαμβάνουμε, οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται ας σπεύσουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της προθεσμίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν και στην ΟΙΕΛΕ, προκειμένου να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες με τους αιρετούς της Ομοσπονδίας για να εκδοθούν νέες άδειες.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με τα Γραφεία της Ομοσπονδίας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web