Χρήσιμη πληροφορία για τα αναδρομικά αναπληρωτών προερχόμενων από την Ιδιωτική Εκπαίδευση


Μετά από σχετικά ερωτήματα που απευθύναμε στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠΠΕΘ, πληροφορηθήκαμε ότι τα αναδρομικά των συναδέλφων αναπληρωτών θα καταβληθούν με την εκκαθάριση του Ιουνίου.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που τυχόν δεν λάβουν τα αναδρομικά να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ομοσπονδία.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web